Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017

Διευκρινήσεις θεμάτων λειτουργίας Ο.Ε.Β. Ν. 4456/2017 (Α’24)                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ                                                   
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ                Αθήνα,   13.3.2017
          ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ,                                 Αριθ. Πρωτ.: οικ. 1000/28776
   ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ &ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ                          
ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
& ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛ.       
Ταχ. Δ/νση      :           Καπνοκοπτηρίου 6,  104 33  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες   :           Α. Κίτσος, Δ. Τίγκας
Τηλέφωνο       :           210-8205-314, -319
ΠΡΟΣ : Π.Δ.


 
FAX      :  210-8205343           
E-MAIL   :        akitsos@minagric.gr
               dtigas@minagric.gr

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις θεμάτων λειτουργίας Ο.Ε.Β.
ΣΧΕΤ: Ν. 4456/2017 (Α’24).

Την 1η Μαρτίου 2017 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν.4456/2017 (Α’ 24),  στο άρθρο 46 του οποίου περιλαμβάνονται διατάξεις σχετικές με ρυθμίσεις θεμάτων έργων και οργανισμών εγγείων βελτιώσεων. Συγκεκριμένα μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται ρυθμίσεις σχετικά με την εποπτεία των ΟΕΒ, τη διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού, καθώς επίσης και τις μεταβιβάσεις αρμοδιοτήτων διοίκησης λειτουργίας και συντήρησης εγειοβελτιωτικών έργων σε δήμους, κλπ.

Επειδή, κατά τη χρονική στιγμή δημοσίευσης του νόμου, είχε ήδη ξεκινήσει η προετοιμασία για την αρδευτική περίοδο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, μαζί με τις αντίστοιχες διαδικασίες (εγκρίσεις προϋπολογισμών, πρόσληψη του απαραίτητου εποχικού προσωπικού, κλπ) και προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής λειτουργία των ΟΕΒ για την απρόσκοπτη παροχή νερού για άρδευση και την  αποφυγή κινδύνων ζημιών στις καλλιέργειες, διευκρινίζουμε ότι όσες διαδικασίες έχουν ήδη ξεκινήσει για το 2017, πριν τη δημοσίευση του προαναφερθέντος νόμου, μπορούν να ολοκληρωθούν με τις τότε ισχύουσες διατάξεις.


                                                                                        Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                                                                 ΝΙΚ. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου