Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2018

Κατανομή Αξιωμάτων Δ Σ ΠΟΥΟΕΒ


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 για τη ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ σε ΣΩΜΑ

Στη Θεσσαλονίκη και στην οδό 26ης Οκτωβρίου αριθμ.43, σήμερα Σάββατο 24 Νοέμβριου 2018 και ώρα 14,00 συνήλθε στα γραφεία της  Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Π.Ο.Υ.Ο.Ε.Β), μετά από πρόσκληση του πλειοψηφίσαντα συμβούλου Γιώργου Αθανασούλα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας που προέκυψε από τις εκλογές της 24ης Νοεμβρίου 2018 με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης :
«Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα»
Ο πλειοψηφείσας σύμβουλος Γιώργος Αθανασούλας διηύθυνε την συνεδρίαση και έπειτα από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της Διοίκησης τέθηκαν υποψηφιότητες για τα αξιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 Κεφ.ΣΤ΄ του Καταστατικού της Ομοσπονδίας.
Μετά από μυστική ψηφοφορία, προέκυψε το παρακάτω αποτέλεσμα :

Πρόεδρος,                                     Γεώργιος Αθανασούλας,       ΤΟΕΒ Αράχθου
Αντιπρόεδρος                                Χρήστος Χρυσοχοϊδης,    ΓΟΕΒ Θεσ/νίκης-Λαγκαδά
Γενικός Γραμματέας                     Θωμάς Μπλιάτκας,          ΤΟΕΒ Νάουσας
Αναπλ.Γεν. Γραμματέας               Πατρούλα Πατσούρη,      ΤΟΕΒ Πελοπίου
Ταμίας                                           Χρήστος Κωστόπουλος,   ΓΟΕΒ Ορεστιάδας
Έφορος                                          Γεώργιος Αλεξανδράκης, ΤΟΕΒ Τυμπακίου
Οργανωτικός Γραμματέας            Ιωάννης Μανασάκης,        ΤΟΕΒ Γέργερης
Μέλος Δ.Σ.                                    Ελένη Καλιγά,                   ΤΟΕΒ Αγ. Αθανασίου
Μέλος Δ.Σ.                                    Σωτηρία Καζνέση,             ΤΟΕΒ Κρύας-Λαψίστας
Μέλος Δ.Σ.                                    Σφυρής Βλάσης,                 ΓΟΕΒ Αχελώου
Μέλος Δ.Σ.                                    Ιωάννα Τσίκου,                  ΤΟΕΒ Πρεσπών


  Στη συνέχεια συγκροτήθηκε το εκτελεστικό όργανο της Διοίκησης η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ που απαρτίζεται από τους :
Πρόεδρος, Γεώργιος Αθανασούλας – Αντιπρόεδρος, Χρυσοχοϊδης Χρήστος - Γενικός Γραμματέας, Θωμάς Μπλιάτκας – Μέλος,  Ελένη Καλιγά – Σωτηρία Καζνέση.
Όλοι οι παραπάνω δήλωσαν ότι αποδέχονται το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, καθώς και το αξίωμά τους.

Μετά από το παραπάνω αποτέλεσμα και αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύθηκε  η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος,           Ο Αντιπρόεδρος ,              Ο Γεν. Γραμματέας,
Ο Ταμίας,                 Τα υπόλοιπα μέλη

----------------------------------------------------------------------------------------
Αντίγραφο με ακρίβεια από το βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.
Χωρίς τίτλοΓια το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας

Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2018

6ο Συνέδριο ΠΟΥΟΕΒ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

Η αίτηση αυτή θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι την 31/12/2018 στον οικείο οργανισμό και να ληφθεί αρ. Πρωτοκόλλου. Για περαιτέρω πληροφόρηση μπορείτε να επικοινωνείτε με την Δικηγόρο της Ομοσπονδίας κ. Ιουλία Αγγελακοπούλου .

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΟΕΒ/ΓΟΕΒ ………(επωνυμία ΟΕΒ), που εδρεύει στ.. ……..
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ
Του/της……....(ονοματεπώνυμο)του……...(όνομα πατρός),κατοίκου ……..(διεύθυνση), υπαλλήλου ……....(ειδικότητα).
…//…
      Με την παρούσα αίτηση μου ζητώ να μου καταβληθούν τα επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας των ετών 2013-2018 μετά των νομίμων τόκων λόγω του ότι καταργήθηκαν  αντισυνταγματικά με τις διατάξεις των νόμων 4093/2012 και 4324/2015, επιφυλασσόμενος/η για την άσκηση παντός νομίμου δικαιώματος μου.
Ημερομηνία/τόπος
ο/η αιτ….
(υπογραφή)

Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2018

6ο Τακτικό Συνέδριο


Σας κάνουμε γνωστό ότι το 6ο Τακτικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 & το Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018 στην Θεσσαλονίκη.
Για να προχωρήσουμε στις εκλογές οργάνων διοίκησης και εκπροσώπησης στη Γ.Σ.Ε.Ε. απαιτείται να στείλετε μέχρι και 12 Νοεμβρίου:
1)   Το μητρώο μελών του Σωματείου σας
2)  Τα ονόματα των αντιπροσώπων στην ομοσπονδία που εκλέχθηκαν από την Γενική Συνέλευση του Σωματείου σας  και τα Επίσημα Πρακτικά (ή επικυρωμένη φωτοτυπία) των εκλογών (για τους αντιπροσώπους).
Πρόσκληση, πρόγραμμα, τόπος διαμονής και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια με το συνέδριο θα αποσταλεί έγκαιρα.
Καλούμε κάθε σωματείο να διερευνήσει όλα τα προβλήματα που υπάρχουν σε κάθε περιοχή και σε όμορες περιοχές που δεν καλύπτονται από τα σωματεία και να τα καταθέσουν στο συνέδριο, καθώς και τις λύσεις που προτείνουν.
Η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, η δυνατότητα υπαγωγής στο νέο ΕΣΠΑ των έργων ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού των Εγγειοβελτιωτικών Έργων, η δυνατότητα ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η διεκδίκηση των Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα & Επιδόματος Αδείας  θα είναι τα βασικά θέματα που θα μας απασχολήσουν. Στο συνέδριο θα μας δοθεί η ευκαιρία να συζητήσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ο.Ε.Β. και εμείς σαν εργαζόμενοι, και καλούμαστε να προτείνουμε λύσεις.
Παράλληλα με τις δικές σας προτάσεις θα διαμορφωθεί το νέο διεκδικητικό πλαίσιο της Ομοσπονδίας μετά και τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις.Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 17:30 μ.μ

Στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας
(Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας 198,  Θεσσαλονίκη 546 55)                


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


17:30–18:00

Προσέλευση – Εγγραφές Συνέδρων
18:00–20:0020:00 – 21:00


21:30
Έναρξη εργασιών
Καλωσόρισμα του Γ.Γ. της ΠΟΥΟΕΒ κ. Μπλιάτκα Θωμά
Χαιρετισμός Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κ. Γερακίνα Μπισμπινά
Εισαγωγικές ομιλίες
Αθανασούλας Γιώργος,  Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΕΒ
Στουρνάρας Κωνσταντίνος,  Διευθυντής  της Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων του Υπ.Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Τοποθετήσεις συνέδρωνΣυζήτηση – Ερωτήματα

Παρουσίαση : Ανάπτυξη Φωτοβολταϊκών – Χρήστος Χρυσοχοϊδης Προϊστάμενος ΓΟΕΒ πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά

Παρουσίαση : Εφαρμογή του Κανονισμού για την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ από τους Ο.Ε.Β. Αγγελακοπούλου Ιουλία Δικηγόρος Παρ Αρείω Πάγο    &
Τσέλιος Σταύρος Προγραμματιστής Μηχανογράφησης

Συμπεράσματα, Ψηφίσματα

Δείπνο στο «Καλλιτεχνικό καφενείο ΝΕΟΝ» στην   Ίωνος Δραγoύμη 34.
Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 09:00 π.μ

Στην αίθουσα του Ξενοδοχείου PARK  στην οδό Ίωνος Δραγoύμη 81

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


09:00–09:30

Προσέλευση – Διαπίστωση απαρτίας
09:30–11:30


11:30 - 1300
Έναρξη εργασιών
Πεπραγμένα Διοίκησης, Αθανασούλας Γιώργος,  Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΕΒ.

Διεκδίκηση του 13ου και 14ου μισθού από το 2013 και μετά
Αγγελακοπούλου Ιουλία Δικηγόρος Παρ Αρείω Πάγο

Εισηγήσεις – Τοποθετήσεις - Προτάσεις  Αντιπροσώπων

Εκλογές για ανάδειξη
            1) Διοίκηση Π.Ο.Υ.Ο.Ε.Β
            2) Εξελεγκτική ΕπιτροπήΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γιώργος Αθανασούλας - Χρήστος Χρυσοχοϊδης - Θωμάς Μπλιάτκας