Τρίτη, 12 Ιουνίου 2018

Ημερίδα με θέματα : 1. Η πρόσφατη τροπολογία που ψηφίστηκε από την Βουλή στις 5/6/2018 με θέμα «Θέματα έργων και Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων» και 2. Εφαρμογή του Κανονισμού για την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ από τους Ο.Ε.Β.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Π.Ο.Υ.Ο.Ε.Β.) και η Περιφέρεια Θεσσαλίας  σας προσκαλούν σε Ημερίδα με θέματα :
1.Η πρόσφατη τροπολογία που ψηφίστηκε από την Βουλή στις 5/6/2018 με θέμα «Θέματα έργων και Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων»
2.Εφαρμογή του Κανονισμού για την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ από τους Ο.Ε.Β.
 
που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ. στη Νέα αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας
(Καλισθένους 4 με Θεόφραστου γωνία, Λάρισα, στη συνοικία Αβέρωφ)               Χάρτης

 
Πληροφορίες :  Αθανασούλας Γεώργιος, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, κιν. 6946853222
  Μπλιάτκας Θωμάς, Γενικός Γραμματέας Ομοσπονδίας, κιν. 6977436660, καθώς
  και στο mail της ομοσπονδίας pouoeb@gmail.com  

Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018

1η του Μάη

ΑΠΕΡΓΙΑ 1η ΜΑΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Π.Ο.Υ.Ε.Β.) καλεί τους εργαζόμενους στους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων σε μαζική συμμετοχή στις πρωτομαγιάτικες απεργιακές συγκεντρώσεις που πραγματοποιούνται από τα Τοπικά Εργατικά Κέντρα, την προσεχή Τρίτη 1η Μαΐου 2018.
Συνάδελφοι αγωνιζόμαστε για σταθερή και πλήρη εργασία για όλους, δίκαιο και βιώσιμο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, συντάξεις, παροχές, ελεύθερη συνδικαλιστική δράση, σεβασμό στους δημοκρατικούς θεσμούς, στα εργατικά δικαιώματα και τις εργασιακές κατακτήσεις.
Αγωνιζόμαστε για ειρήνη, δημοκρατία, δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια, ισότητα, εργασιακά δικαιώματα.
Οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι, ολόκληρη η ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια της  κρίσης και των μνημονίων, δοκιμάζονται σκληρά και βάναυσα με τα προβλήματα και τις προκλήσεις να παραμένουν τεράστια.
Συνάδελφοι η πρωτομαγιά δεν είναι αργία. Είναι απεργία.
ΚΑΝΕΙΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ- ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ
ΟΛΟΙ  ΜΑΖΙ , ΔΥΝΑΜΙΚΑ,  ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ στις συγκεντρώσεις των Εργατικών κέντρων κάθε περιοχής.

Δευτέρα, 23 Απριλίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΕΗ
«ενέργεια και νερά είναι και πρέπει να παραμείνουν δημόσια αγαθά»

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων εκφράζει τη συμπαράστασή του στους συναδέλφους εργαζόμενους της ΔΕΗ, οι οποίοι αγωνίζονται ενάντια στα σχέδια της κυβέρνησης για ξεπούλημα της μεγαλύτερης βιομηχανικής επιχείρησης της χώρας. 
Η κυβέρνηση με σχετικό νομοσχέδιο επιχειρεί την πώληση λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ Μεγαλόπολης και Φλώρινας. Το αποτέλεσμα είναι ο αναπόφευκτος οικονομικός στραγγαλισμός της επιχείρησης, η μη διασφάλιση των εργασιακών σχέσεων και οι αρνητικές συνέπειες στην ενεργειακή ασφάλεια και ενεργειακή επάρκεια της χώρας μας. 
Η  Π.Ο.Υ.Ο.Ε.Β. καλεί τα Σωματεία Μέλη της να στηρίξουν τους συναδέλφους εργαζόμενους της ΔΕΗ που προχωρούν σε 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις, ξεκινώντας στις 23 Απριλίου, υπερασπιζόμενοι ένα από τα βασικότερα κοινωνικά αγαθά.

Πέμπτη, 12 Απριλίου 2018

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679


Αγαπητοί συνάδελφοι ,
Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 25.5.2018, διαμορφώνοντας ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, χωρίς την ανάγκη ψήφισης εθνικής νομοθεσίας και καταργώντας την υφιστάμενη νομοθεσία  και θέτει μια σειρά περιορισμών και υποχρεώσεων σε όλα τα νομικά πρόσωπα καθώς και τις κρατικές αρχές που με οποιοδήποτε τρόπο διαχειρίζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σχετικά με:
- την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σε όλο τον κύκλο ζωής τους
- την προστασία των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων
- την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων(εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα, διαθεσιμότητα)
- τις ενέργειες γνωστοποίησης που οφείλει να κάνει σε περίπτωση παραβίασης.
Οι ΟΕΒ υπάγονται εξ’ ορισμού στο πεδίο εφαρμογής του νέου Ευρωπαικού Κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Με την εφαρμογή του Κανονισμού 2016/679 οι ΟΕΒ υποχρεούνται :
-να τηρούν τις βασικές αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή να τα συλλέγουν για συγκεκριμένο νόμιμο σκοπό και μόνο όσα εξ’ αυτών είναι απαραίτητα, να μην τα υποβάλουν σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο με τον σκοπό, να τα επικαιροποιούν, να τα αποθηκεύουν για το ελάχιστο χρονικό διάστημα που απαιτείται, να λαμβάνουν κατά περίπτωση την ελεύθερη και σαφή συγκατάθεση των φυσικών προσώπων
-να δίνουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σε συνεργάτες τους μόνον υπό συγκεκριμένες συνθήκες και εφόσον αυτοί αποδεικνύουν τη συμμόρφωση τους με το GDPR
-να γνωστοποιούν κατάλληλα και εγκαίρως στα φυσικά πρόσωπα τα δικαιώματα τους
-να εξασφαλίζουν την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σε όλο τον κύκλο ζωής τους
-να τηρούν σε αρχείο και να γνωστοποιούν κάθε παραβίαση των δεδομένων εντός 72 ωρών στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και στα φυσικά πρόσωπα
- να αποδεικνύουν ότι τηρούν όλες τις απαιτήσεις του Κανονισμού.
Καίρια πρόβλεψη που περιέχεται στον Κανονισμό είναι ο ορισμός υπεύθυνου προστασίας δεδομένων (Data Protection Officer - DPO). Η υποχρέωση αυτή ισχύει για όλες τις δημόσιες αρχές και φορείς, καθώς επίσης και για άλλους οργανισμούς που έχουν ως κύρια δραστηριότητα τη συστηματική παρακολούθηση φυσικών προσώπων σε μεγάλη κλίμακα, ή την επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε μεγάλη κλίμακα.
ΟΙ ΟΕΒ - ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO)
O υπεύθυνος προστασίας δεδομένων οφείλει να ενημερώνει και να συμβουλεύει τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία δεδομένων και τους υπαλλήλους της επιχείρησης σχετικά με τη νέα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων, καθώς επίσης να παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τον Κανονισμό με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κινδύνου παραβίασης, η οποία θα επιφέρει υψηλά πρόστιμα .
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση παράβασης του Κανονισμού 2016/679 προβλέπονται σημαντικά αυξημένα διοικητικά πρόστιμα , που ανάλογα με το είδος και το μέγεθός της φθάνουν ως τα 20 εκατομμύρια ευρώ.
Σύμφωνα με τα παραπάνω οι ΟΕΒ υποχρεούνται  βάσει του Κανονισμού 679/2016:
 α)να συμμορφωθούν άμεσα   με τις νέες νομοθετικές επιταγές αναθέτοντας το έργο της Συμμόρφωσης και
β) να ορίσουν υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων .
Για περαιτέρω πληροφόρηση μπορείτε να απευθύνεστε στην συνεργαζόμενη με την Π.Ο.Υ.ΟΕΒ Δικηγόρο - εξειδικευμένη σε ζητήματα συμμόρφωσης GDPR / DPO expert  Ιουλία Αγγελακοπούλου  (τηλ. επικοινωνίας 24910 22897-6945547954/ e-mail:aggelakl@otenet.gr).

Τετάρτη, 11 Απριλίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Σήμερα 10 Απριλίου 2018 πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα στο γραφείο του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και βουλευτή Λάρισας κ. Βασίλη Κόκκαλη προγραμματισμένη συνάντηση με την Διοίκηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Π.Ο.Υ.Ο.Ε.Β.).
Συζητήθηκε διεξοδικά η προτεινόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου σχετικά με την μεταρρύθμιση της νομοθεσίας περί ΟΕΒ, ήτοι την τροποποίηση διατάξεων των νόμων 1277/1972 σχετικά με την διαδικασία των εισπράξεων, την δημιουργία κεφαλαίου κίνησης. του Ν.414/1976 σχετικά με την αποκατάσταση ζημιών στα εγγειοβελτιωτικά έργα  από ανωτέρα βία, την σύνθεση των Διοικήσεων των ΓΟΕΒ.
Ο κ. Υπουργός επανέλαβε ότι το Υπουργείο βλέπει θετικά τις προτάσεις της Ομοσπονδίας και αυτές θα τις επεξεργασθεί η αρμόδια νομοπαρασκευαστική επιτροπή.
Στη συνέχεια η Ομοσπονδία υπέβαλε αίτημα για συνδρομή του Υπουργείου και του Υπουργού προσωπικά για την υπαγωγή μέρους των εργαζομένων των Ο.Ε.Β. στο καθεστώς χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, Ο υπουργός δεσμεύτηκε για την υποβολή θετικής πρότασης στην αρμόδια Διυπουργική Επιτροπή που συστάθηκε  για την επεξεργασία και υποβολή πρότασης μεταρρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. 

Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2018

Αδελφοποίηση ΤΟΕΒ

Ο ΤΟΕΒ Αγροκτήματος Ναούσης θεωρεί υποχρέωσή του να ευχαριστήσει δημόσια τον Δήμαρχο Πρεσπών κ. Πασχαλίδη Παναγιώτη, τον Πρόεδρο του ΤΟΕΒ κ. Ναλπαντίδη Μιχάλη, την Γραμματέα κ. Τσίκου Ιωάννα, τον συντοπίτη μας κ. Θάνο Τριανταφυλλίδη καθώς και όλους εκείνους που συνέβαλαν στην πραγματικά υποδειγματική φιλοξενία και οργάνωση της τελετής για την 2η φάση εκδηλώσεων για την Αδελφοποίηση των ΤΟΕΒ Ναούσης και ΤΟΕΒ Πρεσπών που έγινε στον Λαιμό Πρεσπών την 07/02/2018.
Θα ήταν παράλειψη να μην εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας, μαζί με τα συγχαρητήριά μας, στους συνεταιρισμούς και τα άλλα ΤΟΕΒ των περιοχών μας που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις μας.

Και πάλι ένα μεγάλο «ευχαριστώ» σε όλους για τη στήριξη της προσπάθειας, που κατορθώνει να «ανθίζει» σε μια περίοδο κρίσης, φανερώνοντας πως η «συστράτευση» στην υπεράσπιση του θεσμού των αδελφοποιήσεων μπορεί, και καταφέρνει να επαναπροσδιορίσει τον ρου των πραγμάτων και την πορεία μας…"
Φωτο: