Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΤην Παρασκευή 17-03-2017 πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνάντηση στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας της ΠΟΥΟΕΒ με τον θεματικό Αντιπεριφερειάρχη κ. Παππά Θεοφάνη.
Στην συνάντηση συμμετείχαν οι:
1.    Παπάς Θεοφάνης                               Αντιπεριφερειάρχης Κεντρ. Μακεδονίας
2.    Σαλογιάννου Κων/ντίνα                      Αγροτικής Οικονομίας
3.    Αντωνιάδης Προκόπιος                       ΔΑΘΑ Μ.Ε. Θεσσαλονίκης
4.    Σαρόπουλος Αθανάσιος                     ΔΑΘΑ Μ.Ε. Θεσσαλονίκης
5.    Αθανασούλας Γεώργιος                     Πρόεδρος ΠΟΥΟΕΒ
6.    Μπλιάτκας Θωμάς                             Γενικός Γραμματέας ΠΟΥΟΕΒ
7.    Χρησοχοϊδης Χρήστος                                    Αντιπρόεδρος ΠΟΥΟΕΒ
8.    Καλλιγά Ελένη                                     Μέλος ΔΣ ΠΟΥΟΕΒ
9.    Πορπόδη Ελένη                                   Μέλος ΔΣ ΠΟΥΟΕΒ
Ως θέμα συζήτησης ήταν τα προβλήματα που αναφύονται από την εφαρμογή του άρθρου 46 του Ν.4555/2017 και ειδικότερα η θεώρηση εντύπων η έγκριση προϋπολογισμών και ο τρόπος πρόσληψης του εποχικού προσωπικού για το 2017.
Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης εξέφρασε για μια ακόμη φορά την πρόθεση της Περιφέρειας και του προσωπικά του κ. Περιφερειάρχη Μακεδονίας για την επίλυση όλων των θεμάτων που υπάρχουν. Για τα θέματα που χρήζουν αποσαφήνισης ο Αντιπεριφερειάρχης λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων τόσο δική του όσο και του νομικού της Περιφέρειας δεσμεύτηκε ότι θα υπάρχει ολοκληρωμένη απάντηση εντός της εβδομάδος
Από την πλευρά η Ομοσπονδία εξέφρασε τη  άποψη όπως τα θέματα θα πρέπει να αποσαφηνιστούν το ταχύτερο δυνατόν ώστε η αρδευτική περίοδος που ήδη έχει ξεκινήσει να κυλήσει ομαλά και χωρίς προβλήματα Ειδικά το θέμα της πρόσληψης του εποχικού προσωπικού η Ομοσπονδία το είχε αναδείξει με την δημοσίευση του Νόμου.  Ακόμη, η συνδρομή της Ομοσπονδίας είναι στην διάθεση της Περιφέρειας με όποιον τρόπο της ζητηθεί.-

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου