Τρίτη, 11 Ιουνίου 2013

Επίδομα τέκνων – έτος 2013

Την απόφαση χορήγησης του επιδόματος τέκνων ακόμη και σε όσους έχουν ένα παιδί υπέγραψαν οι συναρμόδιοι υπουργοί. Δείτε τα τέσσερα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσετε, τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να συλλέξετε αλλά και την «ηλεκτρονική ανάκριση» στην οποία θα σας υποβάλλει η εφορία αναγκάζοντάς σας να συ­μπληρώσετε το καινούργιο έντυπο Α21.

Πριν δείτε τα τέσσερα βήματα, ασφαλώς θα σας ενδιαφέρει να μάθετε το ύψος του επιδόματος που θα εισπράξετε ανάλογα με το εισόδημά σας.

3. Το επίδομα τέκνων για γονείς με τρία παιδιά

Για τους γονείς με τρία παιδιά, το επίδομα αυξάνεται εκθετικά καθώς προστίθενται τα 500 ευρώ ανά τέκνο. Δείτε το συνολικό ετήσιο ποσό αλλά και πόσα θα εισπράξετε μέσα στο καλοκαίρι

Το επίδομα για ζευγάρια με τρία παιδιά

Εισόδημα

Μηνιαίο επίδομα

Ετήσιο επίδομα

Πόσα θα πληρωθούν τον Ιούλιο

1000

120,0

2940

1470

2000

120,0

2940

1470

3000

120,0

2940

1470

4000

120,0

2940

1470

5000

120,0

2940

1470

6000

120,0

2940

1470

7000

120,0

2940

1470

8000

120,0

2940

1470

9000

120,0

2940

1470

10000

120,0

2940

1470

11000

80,0

2460

1230

12000

80,0

2460

1230

13000

80,0

2460

1230

14000

80,0

2460

1230

15000

80,0

2460

1230

16000

80,0

2460

1230

17000

80,0

2460

1230

18000

80,0

2460

1230

19000

80,0

2460

1230

20000

80,0

2460

1230

21000

80,0

2460

1230

22000

40,0

1980

990

23000

40,0

1980

990

24000

40,0

1980

990

25000

40,0

1980

990

26000

40,0

1980

990

27000

40,0

1980

990

28000

40,0

1980

990

29000

40,0

1980

990

30000

40,0

1980

990

31000

40,0

1980

990

32000

40,0

1980

990

33000

0,0

1500

750

34000

0,0

1500

750

35000

0,0

1500

750

36000

0,0

1500

750

37000

0,0

1500

750

38000

0,0

1500

750

39000

0,0

1500

750

40000

0,0

1500

750

41000

0,0

1500

750

42000

0,0

1500

750

43000

0,0

1500

750

44000

0,0

1500

750

45000

0,0

1500

750

46000

0,0

0

0

Βήμα 1ο: Υποβάλλουμε ηλεκτρονικά την φορολογική δήλωση προκειμέ­νου να εμφανιστούν τα εισοδήματα του 2012 καθώς με βάση αυτά τα ει­σοδήματα θα κριθεί και το αν θα εισπράξουμε το επίδομα τέκνων ή όχι. ΠΡΟΣΟΧΗ: όσοι παραλείψουν να υποβάλλουν το επίδομα έως 31/12/2013, θα χάσουν το επίδομα. Ακόμη λοιπόν και αν δεν έχετε υπο­χρέωση υποβολής δήλωσης από την φορολογική νομοθεσία (π.χ διότι δεν έχετε καθόλου εισόδημα) να το πράξετε για να εισπράξετε το επίδομα παιδιών).

Βήμα 2ο: Συμπληρώνουμε –και πάλι ηλεκτρονικά- το καινούργιο έντυπο Α21 (και όχι Ε21 όπως το γνωρίζαμε αρχικά) το οποίο έχει θέση αίτησης για την διεκδίκηση του επιδόματος τέκνων.

Βήμα 3ο: Καταθέτουμε στον αντιπρόσωπο του ΟΓΑ (ή στον δήμο και μέσα σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν από τον ΟΓΑ) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Πιστοποιητικό/ά οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, στο δημο­τολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένα όλα τα μέλη της οικογένειας με κανονική εγγραφή.

2. Πιστοποιητικό σπουδών για τέκνα τα οποία μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους φοιτούν στη μέση εκπαίδευση, σε ανώ­τερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.). Εάν πρόκειται για εκπαιδευτικό ίδρυμα χώρας του εξωτερι­κού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πιστοποιητικό σπουδών πρέπει να είναι θεωρημένο από το Ελληνικό Προξενείο.

3. Ιατρική γνωμάτευση του ΚΕ.Π.Α. ή απόφαση Υγειονομικής Επιτρο­πής του Ι.Κ.Α., για εξαρτώμενο τέκνο που έχει συμπληρώσει το 18ο αλλά όχι το 24ο έτος της ηλικίας του, δεν είναι σπουδαστής ή φοιτητής και έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ τη χρονική στιγμή που υποβάλλεται το έντυπο Α21.

4. Εάν συντρέχει περίπτωση από τις αναφερόμενες στην παρ. 3 του άρ­θρου 3 της παρούσας απόφασης, υποβάλλεται αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου του δικαιούχου ή απόφαση δικαστηρίου περί αφά­νειας ή δικαστικής συμπαράστασης του δικαιούχου ή αμετάκλητη δι­καστική απόφαση περί καταδίκης του ή δικαστική απόφαση ανάθεσης επιτροπείας σε φυσικό πρόσωπο ή οποιοδήποτε στοιχείο από το οποίο να φαίνεται ποιος έχει αναλάβει την ευθύνη διατροφής των τέκνων.

5. Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής, για πολίτη κράτους-μέλους της.

Δράκος Μπάμπης

Θεσπρωτικό Πρέβεζας, 11 Ιουνίου 2013

γραμματέας ΤΟΕΒ Μπόϊδα-Μαυρής

e-mail: drakosxar@yahoo.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου