Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2013

Τήρηση διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης για υφιστάμενα έργα ή δραστηριότητες αξιοποίησης υφιστάμενων δικαιωμάτων χρήσης νερού

Τήρηση διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης για υφιστάμενα έργα ή δραστηριότητες αξιοποίησης υφιστάμενων δικαιωμάτων χρήσης νερού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου