Δευτέρα, 3 Μαΐου 2010

Σχέδιο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ και Ο.Ε.Β.

Συνάδελφοι

Τη Πέμπτη 22 Απριλίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τον Υφυπουργό κ.Μιχάλη Καρχιμάκη και μελών της Διοίκησης της Ομοσπονδίας. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Δ/ντης του Γραφείου του Υφυπουργού κ. Αναστασόπουλος ο πρώην Πρόεδρος εργαζομένων στον Υπουργείο και ήδη σύμβουλος της Υπουργού κ. Κατερίνας Μπατζελή κ. Θανάσης Παπαγεωργίου, οι υπηρεσιακοί παράγοντες κ. Αθανασάκου και Ρήγας συνάντηση τέθηκαν τρία θέματα που απασχολούν τους εργαζόμενους στους Ο.Ε.Β..

1)Άμεση τροποποίηση και συμπλήρωση της υφιστάμενης Νομοθεσίας για την είσπραξη των Οφειλών. Η βεβαίωση του άρθρου 61 του Ν.2538/1997 να ζητείται ακόμη, α) στις μεταβιβάσεις αγροτικών ακινήτων σε περίπτωση αποδοχής κληρονομιάς, β) στις περιπτώσεις μίσθωσης αγροτικών ακινήτων 15ετίας, για ένταξη στο καθεστώς νέων αγροτών ή πρόωρων αγροτικών συντάξεων, γ) στην κατάθεση φακέλου στις Δ/νσεις Γεωργίας για ένταξη σε πρόγραμμα νέων αγροτών, σε σχέδια βελτίωσης, η αγοράς αγροτικού αυτοκινήτου, δ) στην επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες, ε) στις αιτήσεις ενιαίας δήλωσης εκμετάλλευσης οι γνωστές ΟΣΔΕ.

2) Ακριβή τήρηση του νομοθετικού πλαισίου με ενεργοποίηση των υφιστάμενων μηχανισμών εποπτείας και ελέγχου των Ο.Ε.Β. Κάθε χρόνο να γίνεται οικομοδιαχειριστικός έλεγχος όλων των Οργανισμών από οικονομικό επιθεωρητή.

3) Διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας, με διασφάλιση σταθερών εργασιακών σχέσεων για όλους τους εργαζόμενου με σεβασμό στη προσωπικότητα μας.Νομοθετική ρύθμιση σχετικά με την τύχη των υπαλλήλων των Ο.Ε.Β. που για οποιονδήποτε λόγο συγχωνεύονται, καταργούνται, κλείνουν.

Για το θέμα της συμπλήρωσης της νομοθεσίας περί Ο.Ε.Β. με θωράκιση των εισπρακτικών μηχανισμών επειδή υπήρξε πλήρης ταύτιση των απόψεων της Ομοσπονδίας με αυτές του αρμοδίου τμήματος εποπτείας Ο.Ε.Β. πήραμε την υπόσχεση ότι στις νομοθετικές ρυθμίσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως το σχέδιο για το μητρώο Αγροτών, την ενοποίηση εποπτευόμενων οργανισμών κλπ, θα περιληφθεί και σχετική ρύθμιση .

Όσον αφορά την εποπτεία των Οργανισμών στο μη οριστικοποιημένο προσχέδιο νόμου ¨ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ¨ προβλέπεται:

Από τους νέους ΟΤΑ

17. Η άσκηση εποπτείας από τους δήμους, όπου εδρεύουν, των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.δ. 3881/1958 (Φ.Ε.Κ. 181, Α), όπως ισχύει και τις κατ’ εξουσιοδότησή του εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις καθώς και η αξιοποίηση εγγειοβελτιωτικών έργων με εφαρμογή σωστής άρδευσης και στράγγισης.

Από τις Περιφέρειες

18. Η άσκηση εποπτείας επί των Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.),σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν.δ. 3881/1958 (Φ.Ε.Κ. 181, Α), όπως ισχύει, η δυνατότητα συγχώνευσης και κατάργησης των ανωτέρω οργανισμών, καθώς και η εφαρμογή των λοιπών διατάξεων του ίδιου νόμου και των κατ’ εξουσιοδότησή του κανονιστικών πράξεων.

Δηλαδή με το προσχέδιο νόμου ¨ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ¨ η εποπτεία των ΤΟΕΒ πηγαίνει στους Δήμους και των Γ.Ο.Ε.Β. στις περιφέρειες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου