Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2017

Ν.4456_2017 (ΦΕΚ Α 24) άρθρο 46 Ρυθμίσεις θεμάτων έργων και οργανσιμών εγγείων βελτιώσεων


Ο Νέος Νόμος

Ν.4456_2017 (ΦΕΚ Α 24) άρθρο 46 Ρυθμίσεις θεμάτων έργων και οργανσιμών εγγείων βελτιώσεων

Το έγγραφο της Ομοσπονδίας για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού το 2017ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Υ.Ο.Ε.Β.)
Αναγν.Σωμ.με αριθμ 7706/2003 Μον.Πρωτ.Θεσνίκης
26ης Οκτωβρίου 43, Τ.Κ. 546 27 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τηλ. & Fax : 26810 26416

ΘΕΜΑ : «Πρόσληψη εποχικού προσωπικού Ο.Ε.Β. αρδευτικής χρήσης 2017»

ΠΡΟΣ :

ΚΟΙΝ:

Θεσσαλονίκη, 02 / 03 / 2017

Αριθ. Πρωτ. :  17


1.                 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Γραφείο Υπουργού
Αχαρνών 2
Τ.Κ.  101 76 ΑΘΗΝΑ
2.                 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Δ/νση Ε.Β.
Καπνοκοπτηρίου 6
Τ.Κ.  104 33 ΑΘΗΝΑ
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Περιφέρεια Ηπείρου
Περιφέρεια Θεσσαλίας
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Περιφέρεια Αττικής
Περιφέρεια Πελοποννήσου
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Περιφέρεια Κρήτης


Κύριε Υπουργέ,
Με την ψήφιση του νέου νόμου Ν.4456/2017, με το άρθρο 46 επιλύονται ορισμένα θέματα των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων. Πλην όμως με την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του ως άνω  νόμου, όπως και προφορικά σας αναπτύξαμε, προκύπτει πρόβλημα σχετικά με την διαδικασία πρόσληψης του εποχικού προσωπικού για την περίοδο 2017.
Ήδη η προαρδευτική και αρδευτική περίοδος σε αρκετούς οργανισμούς έχει ξεκινήσει και θα πρέπει για να λειτουργήσουν οι Οργανισμοί, να προσληφθεί το ανάλογο εποχικό προσωπικό. Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί με την παραγρ.2 του άρθρου 46  απαιτεί χρόνο τουλάχιστον τριών (3) μηνών, χρόνος που συμπίπτει με την αιχμή της αρδεύσεως.
Συνεπώς, προκύπτει θέμα λειτουργίας των Οργανισμών και σε περίπτωση πρόσληψης εποχικού προσωπικού χωρίς την διαδικασία της παραγράφου 2, τίθεται θέμα νομιμότητας των προσλήψεων που θα πραγματοποιηθούν για την περίοδο 2017.
Μετά τα παραπάνω παρακαλούμε όπως εκδώσετε σχετική απόφαση με την οποία να υπάρχει πρόβλεψη ότι για την περίοδο 2017 η πρόσληψη του εποχικού προσωπικού των Ο.Ε.Β. θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την διαδικασία που ακολουθείτο πριν την ψήφιση του Ν.4456/2017.-

Για το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ
Τηλ. 6946853222
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ ΘΩΜΑΣ
Τηλ. 6977436660

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου