Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017

Σχέδιο νόμου, άρθρο 47 - Ρυθμίσεις θεμάτων έργων και οργανισμών εγγείων βελτιώσεωνΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από ευρύ και εποικοδομητικό διάλογο με την Π.Ο.Υ.Ο.Ε.Β. αλλά και άλλους θεσμικούς φορείς, έχει συντάξει σχέδιο νόμου και είναι ήδη αυτό στις κοινοβουλευτικές επιτροπές της Βουλής των Ελλήνων για να πάρει στη συνέχεια τον δρόμο για την ολομέλεια, με το οποίο γίνονται κάποιες τροποποιήσεις στην κείμενη νομοθεσία περί Ο.Ε.Β.
Συνοπτικά με τις προωθούμενες διατάξεις περί Ο.Ε.Β. αίρονται τα προβλήματα με την διαίρεση της Εποπτεία των Οργανισμών (ΤΟΕΒ Δήμοι – ΓΟΕΒ Περιφέρεια) και όλες οι αρμοδιότητες της εποπτείας  τώρα μεταφέρονται στην αιρετή Περιφέρεια. Πάγια θέση της Ομοσπονδίας μας αλλά και της πλειονότητας των ΟΕΒ.
 Αποσαφηνίζεται ακόμη ότι οι Ο.Ε.Β αποτελούν Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έτσι επιλύεται το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με τις Εφορείες και την Νομική υπόσταση των Οργανισμών.
Λύνεται ένα χρονίζον πρόβλημα των Ο.Ε.Β. σχετικά με τα προβλήματα που δημιούργησαν οι μνημονικές δεσμεύσεις σχετικά με την πρόσληψη του προσωπικού. Με την προωθούμενη διάταξη αίρονται οι διαδικασίες που καθιστούσαν αδύνατη την πρόσληψη προσωπικού και δίδεται η δυνατότητα στους Ο.Ε.Β. να αποκτήσουν το κατάλληλο προσωπικό ώστε να επιτελέσουν το έργο που τους έχει ανατεθεί.
Να σημειώσουμε ότι οι προωθούμενες διατάξεις δεν λύνουν όλα τα προβλήματα των Ο.Ε.Β. κινούνται όμως στην σωστή κατεύθυνση και πιστεύουμε με την συμβολή όλων των εμπλεκόμενων μερών θα πετύχουμε το βέλτιστο.
Κάποιες φωνές που ακούγονται και «όλως περιέργως καλέστηκαν στην βουλή», θέλουν να συνεχισθεί η υφιστάμενη κατάσταση, δεν εκφράζουν σε καμία των περιπτώσεων τους εργαζόμενους στους Ο.Ε.Β.  είναι προσωπικές θέσεις και απόψεις τους, σε αρκετές δε των περιπτώσεων υποκρύπτουν και σκοπούς αλλότριους με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων.

εκ του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου