Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015

Σχετικά με την αιφνίδια μετατροπή των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων σε Κοινοπραξία Συνεταιριστικών Αγροτικών Οργανώσεων

clip_image001

Αθήνα, 24 Ιουνίου 2015

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: Σχετικά με την αιφνίδια μετατροπή των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων σε Κοινοπραξία Συνεταιριστικών Αγροτικών Οργανώσεων

Το νομικό πλαίσιο που διέπει τη νομική μορφή των TOEB καθορίζεται από τον Ν. 3881/58 και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικές του πράξεις , πρόκειται δηλαδή για Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα-δημόσιου χαρακτήρα, κοινής ωφέλειας -ανταποδοτικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Εκτελούν έργο καθ’ υποκατάσταση και κατά παραχώρηση της Διοίκησης (Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ 588/1977 και 108/2001), και η λειτουργία τους αποσκοπεί στη διοίκηση, λειτουργία και συντήρηση των εγγειοβελτιωτικών έργων της περιοχής αρμοδιότητάς τους (Ν. 414/1976, ΦΕΚ 212, Α’ , άρθρο 51 παρ. 1 περ. γ΄ ν. 1892/1990, 4 παρ. 6 ν. 1943/1991). Αποτελούν γεωργικές συνεταιριστικές οργανώσεις πάντα όμως στα παραπάνω πλαίσια αρμοδιοτήτων και δραστηριοποίησής τους. Μάλιστα ο νόμος αυτός δεν τροποποιήθηκε από τον Ν. 3852/7.6.2010 γνωστό ως “Καλλικράτη”. Ο δε νόμος 3852/7.6.2010 αναφέρεται σε αρμοδιότητες ελέγχου και εποπτείας που ασκούνταν από την τότε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και οι οποίες θα ασκούνται έκτοτε από τους νέους βαθμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Με δε το Ν.Δ 1218/1972 (ΦΕΚ 133/Α) μετατράπηκαν από Ν.Π.Δ.Δ. σε Ν.Π.Ι.Δ. για να αποκτήσουν λογιστική ευελιξία (Ν. 2362/1995 , ΦΕΚ 247/Α).

Για τους πιο πάνω λόγους αναφορικά με τη φορολογική τους αντιμετώπιση ήταν ενταγμένοι φορολογικά στον κωδικό “ΑΛΛΟ Ν.Π.Ι.Δ. ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ” με τις νόμιμα προβλεπόμενες φοροαπαλλαγές. Ενόψει της προετοιμασίας τους για την υποβολή των σχετικών δηλώσεων διαπίστωσαν ότι στην προσωποποιημένη πληροφόρηση της σελίδας τους στο σύστημα taxisNet.gr, μεταβλήθηκε η μορφή τους σε Κοινοπραξία αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων. Οι διοικήσεις τους διαμαρτύρονται δημόσια ότι η μεταβολή αυτή έγινε χωρίς να ειδοποιηθούν οι διοικήσεις των ΤΟΕΒ ανά την ελληνική επικράτεια και χωρίς να υπάρξει αιτιολόγηση και προηγούμενος ενημερωτικός διάλογος ενόψει της παραπάνω μεταβολής.

Επειδή, η παραπάνω μεταβολή ως προς το νομικό τους χαρακτήρα, συνεπάγεται και μεταβολή ως προς τη φορολογική τους αντιμετώπιση, για την οποία δηλώνουν αιφνιδιασμένοι, ενόψει δε και της επικείμενης εκπνοής της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Ποιο το νομικό έρεισμα της προαναφερθείσας μεταβολής;

2. Για ποιο λόγο δεν προηγήθηκε η απαιτούμενη ενημέρωση και ο διάλογος γι’ αυτή τη μεταβολή;

Ο ερωτών βουλευτής

Καραγιαννίδης Χρήστος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου