Πέμπτη, 25 Απριλίου 2013

Ερώτηση βουλευτών της Ν.Δ. και απάντηση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης για την βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας των ΓΟΕΒ και ΤΟΕΒ

Ερώτηση για την έλλειψη επαρκούς προσωπικού σε ΓΟΕΒ και ΤΟΕΒ, κατέθεσε ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Στύλιος σε συνεργασία με συναδέλφους του και από άλλες εκλογικές περιφέρειες της Ελλάδας.

Οι Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην ερώτησή τους αναφέρουν ότι προκαλεί κατάπληξη το γεγονός ότι αντί οι διοικήσεις των ΤΟΕΒ να διευκολύνονται στην πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού, παρεμποδίζονται, διώκονται και διασύρονται με αφορμή τον καταλογισμό και ποινικών ευθυνών σε βάρος των Διοικητικών Συμβουλίων ΤΟΕΒ, γιατί παρείχαν υπηρεσίες διευκόλυνσης λειτουργίας των έργων ΓΟΕΒ προκειμένου να υπάρξει απρόσκοπτη και επαρκής άρδευση σε καλλιέργειες παραγωγών π.χ του Νομού Θεσσαλονίκης.

Αυτή η άδικη απόφαση επισημαίνουν στην ερώτησή τους οι Βουλευτές λειτουργεί ως αντικίνητρο στις διοικήσεις όλων των ΤΟΕΒ που αρνούνται να προσλάβουν εποχικό προσωπικό προκειμένου να λειτουργήσουν τα έργα του ΓΟΕΒ ακόμη και για τις ανάγκες που δεν επιδέχονται την παραμικρή αναβολή με συνέπεια τη διάχυτη σύγχυση και ανησυχία στον αγροτικό κόσμο. Επίσης τονίζουν στην ερώτηση ότι τα πεπαλαιωμένα εγγειοβελτιωτικά έργα που μετρούν “ηλικία” τουλάχιστον πέντε δεκαετιών απαιτούν συνεχή συντήρηση, εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό για την αποτροπή καταστροφικών πλημμυρών και ότι είναι ορατός ο κίνδυνος αδυναμίας άρδευσης 1.000.000 στρεμμάτων.

Οι Βουλευτές καταλήγοντας την ερώτησή τους ζητούν:

• Την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων Υπουργών για την ακύρωση της άδικης απόφασης καταλογισμού ευθυνών στις διοικήσεις των ΤΟΕΒ, που λειτούργησαν με γνώμονα την προστασία των καλλιεργειών και των παραγωγών.

• Τη συνολική λύση και ρύθμιση στο πρόβλημα αδυναμίας προσλήψεων με:

Την εξαίρεση των ΟΕΒ από την ΠΥΣ 33/2006, για να μπορούν εγκαίρως να προσλαμβάνουν το απαιτούμενο προσωπικό για την απρόσκοπτη συντήρηση και λειτουργία των έργων.

Την εξαίρεση των ΓΟΕΒ από το σύστημα προσλήψεων εποχικού προσωπικού του νόμου 2190/1994 (όπως ισχύει για τους ΤΟEΒ) προκειμένου να μπορεί να προσλαμβάνει έμπειρους και εξειδικευμένους εργαζόμενους για να ανταποκρίνεται σε ανάγκες πολλές φορές απρόβλεπτες.

Την εξαίρεση του προσωπικού των ΟΕΒ από τις διατάξεις του Π.Δ 164/2004 (24ΜΗΝΟ), καθώς και από τους αριθμητικούς περιορισμούς (αρ 11& 7 εδ.α του νόμου 3833/2010 όπως ισχύει), ώστε να αξιοποιείται η εμπειρία και να καλύπτονται οι αυξημένες ανάγκες της αρδευτικής περιόδου.

Σε απάντησή του ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημέρωσε τους ερωτώντες Βουλευτές ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία πρόσληψης εποχικού προσωπικού στους ΓΟΕΒ για το 2013 και ότι έχει προτείνει στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης την εξαίρεση των ΓΟΕΒ από το υπάρχον νομικό πλαίσιο προσλήψεων αναφορικά με το εποχικό προσωπικό. Αναμένεται η απάντηση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Ο κ. Στύλιος με αφορμή την κατάθεση της ερώτησης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Ο τρόπος λειτουργίας των ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ αφορά την πρωτογενή αγροτική παραγωγή. Έναν κλάδο που πρέπει να στηριχθεί γιατί μπορεί και πρέπει να αποτελέσει βασικό πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Δεν χωρά αμφιβολία ότι το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους πρέπει να εκσυγχρονιστεί. Η ανάγκη εκσυγχρονισμού τους θα αναδειχθεί και το προσεχές διάστημα με νέες πρωτοβουλίες τόσο από τη δική μου πλευρά, όσο και από τους υπόλοιπους συναδέλφους στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.»

www.maxitisartas.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου