Τρίτη, 23 Απριλίου 2013

Ξεκινούν οι παραλαβές αιτήσεων ΟΣΔΕ. Τα δικαιολογητικά που ζητούν οι Ενώσεις από τους παραγωγούς (16/4/2013)

Ξεκινούν και φέτος, εντός των επομένων ημερών, οι επιτόπιες επισκέψεις των συνεργείων υπαίθρου για τη σύνταξη του ΟΣΔΕ 2013. Το πρόγραμμα των επισκέψεων στα χωριά θα καθοριστεί από τις ΕΑΣ και θα ανακοινωθεί εντός των επόμενων ημερών. Ωστόσο οι ενδιαφερόμενοι αγρότες κατά την προσέλευσή τους για την εξυπηρέτησή τους από τα συνεργεία των Ενώσεων θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν μαζί τους μια σειρά δικαιολογητικών. Ενδεικτικό είναι το Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η ΕΑΣ Τρικάλων, η οποία ζητάει τα παρακάτω:

Δικαιολογητικά ΟΣΔΕ 2013:

· ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ε9 ή ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ που αποδεικνύει την νόμιμη κατοχή του αγροτεμαχίου (υποχρεωτικό).

· ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (Φωτοτυπία 1η σελίδας).

· ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (Φωτοτυπία).

· ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ (φωτοτυπία), (υποχρεωτικό).

· Η αναγραφή του ΑΦΜ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή είναι απαραίτητη.

· ΜΗΤΡΩΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (φωτοτυπία).

· ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (Φωτοτυπία).

· ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΟΓΑ (Φωτοτυπία).

· ΑΜΚΑ (11ψηφία).

Δικαιολογητικά Εξισωτικής Αποζημίωσης 2013

1) Αντίγραφο του εκκαθαριστικού 2013.

2) Βεβαίωση μονίμου κατοικίας ( η οποία θα πρέπει να έχει ημερομηνία και αριθμό πρωτοκόλλου ).

3) Υπεύθυνη δήλωση (προς την οικεία Δ.Ο.Υ.) στην οποία θα βεβαιώνεται από τη Δ.Ο.Υ. ότι δεν έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος ( εφόσον δεν έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος ).

4) Άδεια μετακίνησης προς θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) από όπου γίνεται η μετακίνηση (για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους), για τουλάχιστον 5 μήνες.

5) Άδεια μετακίνησης από θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) στο οποίο έχουν μεταβεί (για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους), για τουλάχιστον 5 μήνες.

6) Βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου που να βεβαιώνει την ιδιότητα (για Δασεργάτες, Αλιεργάτες, Εργάτες γης, μικροεπαγγελματίες, μόνιμους κατοίκους Δημοτικών ή Κοινοτικών Διαμερισμάτων πληθυσμού μέχρι 2.000 κατοίκους).

7) Αν δηλώνονται εισοδήματα από μισθωτές: Βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου ή φορέα εργασίας σχετικά με τον αριθμό των ημερομισθίων (αν οι μισθωτές υπηρεσίες προέρχονται από ημερομίσθια).

8) Αν δηλώνονται εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες: Βεβαίωση Ασφαλιστικού Ταμείου σχετικά με το είδος της σύνταξης που λαμβάνει ο αιτών (αν οι μισθωτές υπηρεσίες προέρχονται από συντάξεις).

9) Αν δηλώνονται εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες: Βεβαίωση φορέα χορήγησης επιδομάτων (πολυτεκνίας, ανεργίας, κλπ), αν οι μισθωτές υπηρεσίες προέρχονται από επιδόματα.

Δωρεάν η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ΟΣΔΕ τονίζει το ΥπΑΑΤ

«Οι Αιτήσεις ΟΣΔΕ 2013 υποβάλλονται δωρεάν από τους παραγωγούς και τις υποβάλλουν δια μέσω των πυλών εισαγωγής (ΕΑΣ) με βάση την υπογραφείσα σύμβαση», διευκρινίζει το ΥπΑΑΤ και προσθέτει ότι «καμία επιπλέον επιβάρυνση για την υποβολή των αιτήσεων ΟΣΔΕ 2013 δεν είναι επιτρεπτή και σε περίπτωση που κάτι τέτοιο σημειωθεί, το ποσό της αμοιβής της ΕΑΣ μειώνεται αυτόματα κατά το ποσό που ελήφθη, ενώ σε περίπτωση επανάληψης θα διακόπτεται η συνεργασία με τη συγκεκριμένη ΕΑΣ».

Επίσης όσοι δικαιούχοι το επιθυμούν μπορούν να υποβάλλουν δια μέσω του διαδικτύου μόνοι τους, απ’ ευθείας στον ΟΠΕΚΕΠΕ τη δήλωση ΟΣΔΕ 2013, λαμβάνοντας ατομικό κωδικό πρόσβασης. «Δεν επιτρέπεται η λήψη κωδικού ομαδικά από διάφορους παρόχους υπηρεσιών για λογαριασμό των παραγωγών, ούτε επίσης η λήψη αμοιβής από τους παραγωγούς για αυτή τη διαδικασία αφού αυτή είναι δωρεάν. Σε περίπτωση που εμφανίζονται τέτοια περιστατικά θα παραπέμπονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών», τονίζει το υπουργείο.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων καλεί τους δικαιούχους για την έγκαιρη υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2013, ώστε να γίνει δυνατή η έγκαιρη καταβολή τους, χωρίς δημοσιονομικές διορθώσεις, ώστε να βοηθηθεί η ομαλή χρηματοδότηση της παραγωγικής διαδικασίας των εκμεταλλεύσεων σε μια δύσκολη, οικονομικά, περίοδο για τη χώρα.

Στελέχη Ενώσεων συνιστούν στους παραγωγούς να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί στις συναλλαγές τους με τα γραφεία τεχνικών συμβούλων. Οι μεταβολές στοιχείων και η εμφάνισή τους στους ηλεκτρονικούς χάρτες πιθανόν να δημιουργήσει προβλήματα επικάλυψης στρεμμάτων (π.χ. ένα λάθος στα σύνορα όπως ηλεκτρονικά εμφανίζονται στον χάρτη) με αποτέλεσμα να υπάρξουν προβλήματα και να ξεκινήσει εκ νέου διαδικασία ενστάσεων.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για το ΟΣΔΕ είναι τα εξής:

· Αντίγραφο Ε9 ή συμβόλαιο που αποδεικνύει την νόμιμη κατοχή του αγροτεμαχίου (υποχρεωτικό).

· Βιβλιάριο τραπεζικού λογαριασμού (Φωτοτυπία 1η σελίδας).

· Ταυτότητα (Φωτοτυπία).

· Συμφωνητικά ενοικίασης (φωτοτυπία), (υποχρεωτικό).

· Η αναγραφή του ΑΦΜ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή είναι απαραίτητη.

· Μητρώο κτηνιατρικής εκμετάλλευσης (φωτοτυπία).

· Αποφάσεις ένταξης προγραμμάτων και απόφαση ένταξης πρόωρης συνταξιοδότησης (Φωτοτυπία).

· Βιβλιάριο ΟΓΑ (Φωτοτυπία).

· ΑΜΚΑ (11ψηφία).

Μέχρι 25 Απριλίου οι κωδικοί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να υποβάλλουν οι αγρότες δηλώσεις ΟΣΔΕ μέσω διαδικτύου

Μέχρι τις 25 Απριλίου θα μπορούν να ζητούν κωδικό από τον ΟΠΕΚΕΠΕ όσοι αγρότες θέλουν να υποβάλουν για φέτος δηλώσεις ΟΣΔΕ μέσω διαδικτύου.

Όπως ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, «στα πλαίσια της υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Εκμετάλλευσης 2013, δίνεται η δυνατότητα διαδικτυακής υποβολής της, η οποία εκτός της Αίτησης Ενίσχυσης διαφόρων καθεστώτων προς ΟΠΕΚΕΠΕ, περιλαμβάνει την Δήλωση Καλλιέργειας/ Εκτροφής του ΕΛΓΑ και την ετήσια ανανέωση της εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ).
Όπως την προηγούμενη χρονιά, έτσι και φέτος θα δίνεται η δυνατότητα η Ενιαία Αίτηση Εκμετάλλευσης να έχει μεταβολές και στα γεωχωρικά δεδομένα.
Επιπρόσθετα, θα κλείνει οριστικά ο κύκλος της υποβολής της αίτησης καθώς θα επισυνάπτονται ηλεκτρονικά και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Σ’ αυτό το πλαίσιο καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν αίτηση εγγραφής στην εφαρμογή διαδικτυακής υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Εκμετάλλευσης για τη λήψη κωδικού πρόσβασης.

Η αίτηση εγγραφής μπορεί να γίνει μέχρι 25/4/2013 και ακολούθως η υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Εκμετάλλευσης θα είναι δυνατή από την ενεργοποίηση του λογαριασμού, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν σχετικό μήνυμα, έως και την 1/5/2013.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κάνουν αίτηση εγγραφής λήψης κωδικού πρόσβασης, ανεξάρτητα του τρόπου που υπέβαλαν την αίτησή τους κατά την προηγούμενη χρονιά. Δεν θα μπορούν να υποβάλλουν διαδικτυακώς την αίτησή τους όσοι έχουν κύρια και συμπληρωματική αίτηση».

Πηγή: agrotypos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου