Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΚοστολόγηση και τιμολόγηση υπηρεσιών ύδατος "περιβαλλοντικό τέλος".
Είναι γνωστό ότι οι Ο.Ε.Β. αλλά και ο αγροτικός κόσμος αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα.
H  κοστολόγηση και τιμολόγηση υπηρεσιών ύδατος έρχεται να δώσει ένα νέο χτύπημα στους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων και στον αγροτικό κόσμο.
Οι Ο.Ε.Β. καλούνται να εισπράξουν ένα τέλος όταν δεν μπορούν να εισπράξουν τα δικά τους τέλη. Έχουμε αύξηση των εργασιών χωρίς το απαραίτητο προσωπικό.  Αυτό οφείλετε στην έλλειψη προσωπικού λόγω υποστελέχωσης (περιορισμοί από την νομοθεσία), το δε υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο χρήζει συμπλήρωσης και εκσυγχρονισμού.
Αφήνουμε για το τέλος την  ανακαίνιση και εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων Ε.Ε. καθώς και την κατασκευή νέων εγγειοβελτιωτικών έργων που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις,.
Το ήδη συρρικνωθέν αγροτικό εισόδημα δέχεται μια νέα μείωση. Η επιβολή φόρων και τελών δεν συμβάλλει στην  ανάπτυξη,  αλλά οδηγεί στην παραπέρα φτωχοποίηση τους αγροτικού κόσμου.
Για να υπάρξει ανάκαμψη της Ελληνικής Οικονομίας θα πρέπει να υπάρξουν πολιτικές ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα, πολιτικές που θα στοχεύουν στην αύξηση του  αγροτικού εισοδήματος και όχι στην μείωση του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου