Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας ήταν και είναι η ανακαίνιση και ο εκσυγχρονισμός των δικτύων των Οργανισμών μας.
Η χώρα μας διέρχεται μια παρατεταμένη οικονομική κρίση και η  χρηματοδότηση των έργων αυτών είναι δύσκολο έως αδύνατο να επιτευχθούν.
Σαν μοναδική λύση απομένει η ένταξη αυτών σε προγράμματα όπως είναι το ΕΣΠΑ.
Το Προεδρείο της Ομοσπονδίας, σε πρόσφατη επίσκεψή του στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πήρε την πληροφορία ότι στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 θα υπάρχει η δυνατότητα να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν τα έργα που μας ενδιαφέρουν.
Βασική προϋπόθεση- αφού τα εγγειοβελτιωτικά θεωρούνται σαν συνεχιζόμενα έργα-  είναι η ύπαρξη μελετών που θα συνοδεύονται από μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων (ώριμες μελέτες).
Θα υπάρξει σχετικό έγγραφο από το Υπουργείο εντός των ημερών, όπου θα περιγράφονται αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις και γενικά θα υπάρχει κάθε λεπτομέρεια για υπαγωγή στο ΕΣΠΑ 2014-2020.- (το έγγραφο θα αναρτηθεί στην σελίδα της Ομοσπονδίας μας)
Συνεπώς θα πρέπει να προετοιμαζόμαστε και όσοι θα είναι έτοιμοι θα μπορούν να πετύχουν χρηματοδότηση για τα έργα που μας ενδιαφέρουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου