Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2015

Αποκατάσταση Νομικής Μορφής σε ΝΠΙΔ μή κερδοσκοπικό

ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΗ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ- ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ

1. Του νομικού προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΤΟΕΒ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ» που εδρεύει στη Νάουσα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον πρόεδρο του Δ.Σ. αυτού κ. Παπαστόϊκα Ιωάννη  και

2.Του νομικού προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΤΟΕΒ ΑΡΑΠΙΤΣΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ» που εδρεύει στον Κοπανό Νάουσας και εκπροσωπείται νόμιμα από τον πρόεδρο του Δ.Σ. αυτού κ. Αδαμίδη Παύλο

ΚΑΤΑ

1. Υπουργείου Οικονομικών, που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα

2. Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και δη στην Γ. Γ. κα. Σαββαΐδου Κατερίνα που εδρεύει στην Αθήνα.

3. Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης κ. Χατζηθεοδώρου Μιχάλη που εδρεύει στην Αθήνα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΚΑΙ :

A. Κ. ΠΡΟΕΔΡΟ ΝΣΚ που εδρεύει στην Αθήνα

Β. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Γ. Υπ.Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων - Γραφείο Υπουργού - Αχαρνών 2 ΑΘΗΝΑ

Δ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ - Σεράφη 60 & Λιοσίων 210 - 104 45 ΑΘΗΝΑ

Νάουσα 16.6.2015

Κύριοι διαμαρτυρόμαστε εντονότατα για την απαράδεκτη σε βάρος μας και σε βάρος των μελών μας, κατωτέρω περιγραφόμενη συμπεριφορά, συνιστάμενη στα εξής πρωτόγνωρα:

Ως γνωστόν το νομικό πλαίσιο που διέπει τη νομική μας μορφή είναι αυτό του Ν.3881/58 και των κατ΄εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών του πράξεων, ήτοι είμαστε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα-δημόσιου χαρακτήρα, κοινής ωφέλειας -ανταποδοτικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.  Μάλιστα εκτελούμε  έργο καθ' υποκατάσταση και κατά παραχώρηση της Διοίκησης (βλ. Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ 588/1977 και 108/2001), το οποίο έργο ελλείψει μας θα εκτελούσε αυτή και ως σκοπό έχουμε την διοίκηση, λειτουργία και συντήρηση των εγγειοβελτιωτικών έργων της περιοχής αρμοδιότητάς μας. (βλ. και Ν. 414/1976, ΦΕΚ 212, Α', άρθρο 51 παρ. 1 παρ.γ΄ν. 1892/1990, 4 παρ. 6 ν. 1943/1991). Τέλος αποτελούμε οργανώσεις αναγκαστικής μορφής γεωργικές συνεταιριστικές οργανώσεις πάντα όμως στα παραπάνω πλαίσια αρμοδιοτήτων και δραστηριοποίησής μας.

Μάλιστα ο νόμος αυτός δεν τροποποιήθηκε από τον Ν. 3852/7.6.2010 γνωστό ως “Καλλικράτη”. Ο δε νόμος 3852/7.6.2010 αναφέρεται σε αρμοδιότητες ελέγχου και εποπτείας που ασκούνταν από την τότε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση  και οι οποίες θα ασκούνται έκτοτε από τους νέους βαθμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

Με δε το Ν.Δ 1218/1972 (ΦΕΚ 133/α) μετατραπήκαμε από ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ για να αποκτήσουμε λογιστική ευελιξία  και να μπορούμε να αναπτύσσουμε θετικές πρωτοβουλίες στους τομείς δραστηριοποίησής μας. (Βλ. και Ν. 2362/1995, ΦΕΚ 247/Α).

Ομοίως και για τους πιο πάνω λόγους μέχρι και τώρα και καθόσο αφορά την φορολογική μας αντιμετώπιση ήμασταν ενταγμένοι φορολογικά στον κωδικό «ΑΛΛΟ ΝΠΙΔ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ» με τις νόμιμα προβλεπόμενες φοροαπαλλαγές.

Αίφνης και ενόψει της προετοιμασίας μας για την υποβολή των σχετικών μας δηλώσεων ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΑΜΕ ΕΚΠΛΗΚΤΟΙ ότι στην προσωποποιημένη πληροφόρηση της σελίδας μας στο σύστημα taxisNet.gr, μεταβλήθηκε η μορφή μας σε  «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ» ! που είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Αίφνης διότι ουδείς έκανε τον κόπο ούτε μας έκανε την τιμή να μας ενημερώσει  ως θα όφειλε έγκαιρα και νόμιμα, για την αυθαίρετη αυτή αλλαγή και δη με βάση ποία νομοθετική εξουσιοδότηση η άλλη εντολή και ποίου και που εδραζόμενη και τι αυτό συνεπάγεται σε σχέση με τα κατοχυρωμένα ως άνω δικαιώματά μας και απαλλαγές μας και εν γένει αντιμετώπισή μας.

Σε επικοινωνία μας δε με άλλους ΤΟΕΒ πληροφορηθήκαμε ότι αυτό συνέβη σε όλους τους ΤΟΕΒ της χώρας, οι οποίοι και εύλογα βρισκόμαστε σε αναβρασμό και έντονη  ανησυχία.

Κατόπιν αυτών Σας καλούμε άμεσα και εντός τριών ημερών από τη λήψη της παρούσας, με δεδομένο ότι εκπνέει η προθεσμία  υποβολής φορολογικών δηλώσεων όπως :

1. NA ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ Η ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΑΥΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟ ΠΑΝΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ .

2. ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΕΓΓΡΑΦΩΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΚΑΙ ΩΣ ΑΡΜΟΖΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΗΣ : 

α. Με πρωτοβουλία ποίου συνέβη το ανωτέρω καταγγελλόμενο.

β. Με βάση ποιά νόμιμη εξουσιοδότηση και σε ποιές διατάξεις νόμου στηρίχθηκε η ενέργεια αυτή, η οποία εύλογα θεωρείται από μας ότι συνιστά de facto κατάργηση του αναλυτικά προαναφερόμενου χαρακτήρα μας και φορολογική μας αντιμετώπισης.

γ. Αν αληθεύει ότι δια του τρόπου αυτού μεταβάλλεται η μορφή μας, ο χαρακτήρας μας και ο τρόπος φορολόγησης και αν ναι σε ποιά έκταση και δυνάμει ποιας διατάξεως νόμου.

δ. Γιατί δεν προηγήθηκε η εύλογα αναμενόμενη ενημέρωσή μας για την αλλαγή αυτή που συντελέστηκε και δη χωρίς να ζητηθεί σε κάθε περίπτωση και η έκφραση των θέσεων και απόψεών μας περί αυτού.

Πρόσθετα Σας δηλώνουμε ότι σε κάθε περίπτωση και εφόσον δεν αρθεί η αιτία της διαμαρτυρίας μας και δεν γίνει δεκτό το αίτημά μας, δεν πρόκειται να δεχθούμε τα όσα αιφνιδιαστικά και ερήμην μας συντελέστηκαν, ούτε την μεταβολή του νομικού και φορολογικού καθεστώτος που διέπει την λειτουργία μας και πως σε περίπτωση που δεν υπάρξει απάντηση ή ικανοποιητική περί του δικαίου μας απάντηση και ανάκληση της αυθαίρετης αυτής ενέργειας, θα στραφούμε ενάντια σε κάθε υπεύθυνο και ενώπιον κάθε αρμόδιας δικαστικής και διοικητικής αρχής.

Εκφράζουμε την αφόρητη λύπη και δυσαρέσκειά μας και μόνο από το γεγονός ότι είμαστε αναγκασμένοι να απευθύνουμε όλα τα παραπάνω καθώς και από το γεγονός ότι απαξιωνόμαστε σε κάθε περίπτωση ως οργανισμοί που σαφέστατα λειτουργούμε χάριν της κοινής ωφέλειας με αυταπάρνηση και αγώνα καθημερινό στις δύσκολές ώρες που περνά η  Πατρίδα μας. 

Ευελπιστούμε ότι ΘΑ ΕΠΙΛΥΘΕΙ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΟ ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΟ ΑΥΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗΣ ΑΚΟΜΗ ΤΑΞΗΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΧΩΡΙΣ ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ ΑΝΕΚΥΨΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΠΡΟΡΡΗΘΕΙΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ. 

Με την ρητή επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μας έναντι παντός 

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα σε καθένα προς τους οποίους αυτή απευθύνεται για να γνωρίσουν και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας αυτήν ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει.     

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΤΖΩΡΤΖΗΣ Ι. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΑΡ΄ΕΦΕΤΑΙΣ -ΑΜ Δ.Σ ΒΕΡΟΙΑΣ 205

ΑΛ. ΧΩΝΟΥ 22 -ΝΑΟΥΣΑ – ΤΚ 59200

ΤΗΛ ΚΑΙ ΦΑΞ 23320-22633 ΚΑΙ 6945104605

EMAIL :   tzortzisb@gmail.com

AΦΜ 033348696 ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου