Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2013

Συγχαρητήρια στον ΤΟΕΒ Ακρολίμνης

ΤΟΕΒ ΑΚΡΟΛΙΜΝΗΣ                                                                        Ακρολίμνη 09-12-2013

Ταχ.Δ/νση Ακρολίμνη Πέλλας                                                             Αρ.Πρωτ. 230

Ταχ.Κωδ. 58300 Κρύα Βρύση                                                     ΠΡΟΣ ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΛΑΓΚΑΔΑ

e-mail toebakro@otenet.gr

Τηλ. 2382061929       2382063825                                                                                         ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

FAX 2382061929                                                                         ΚΟΙΝ.: Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: «Οικονομικές υποχρεώσεις ΤΟΕΒ προς ΓΟΕΒ»

ΣΧΕΤ.: 1418/29-11-2013 δικό σας

Σ΄ απάντηση του υπό αριθμό 1418/29-11-2013 εγγράφου σας, σας κάνουμε γνωστό ότι σύμφωνα με την 12/4-12-2013 απόφαση Δ.Σ. διαφωνούμε πλήρως διότι :

  • Ο ΤΟΕΒ Ακρολίμνης έχει τακτοποιήσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις προς τον Οργανισμό σας στις 7-11-2013 και από το έγγραφό σας δεν προκύπτει .
  • Όσο αναφορά τις δαπάνες προϋπολογισμού που μας αναφέρεται ότι έχετε πραγματοποιήσει , κατά τα τελευταία 10 χρόνια δεν μας έχετε στείλει απολογισμό όπως οφείλατε και απαιτούμε να μας στέλνετε γραπτώς ανάλυση των έργων που πρόκειται να κάνετε στην περιοχή μας.
  • Ως προς την αναφορά σας (έμμεση απειλή σας )για την αξιολόγηση των Οργανισμών, θεωρούμε ότι άπτονται των αρμοδιοτήτων σας και σας ενημερώνουμε ότι η Εποπτεύουσα Υπηρεσία μας( Δήμος Πέλλας) έχει όλα τα Οικονομικά και Διοικητικά στοιχεία του Οργανισμού μας.

Παρακαλούμε στο μέλλον, όπως αποφεύγονται εκ μέρους σας ενέργειες που δεν συνάδουν με τις αρμοδιότητες, υποχρεώσεις σας και διαταράσσουν το κλίμα καλής συνεργασίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Θ. ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ

Πίνακας Διανομής

Ι. Αποδέκτης

ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΛΑΓΚΑΔΑ

26ης Οκτωβρίου 43

546 27 – Θεσσαλονίκη

ΙΙ Κοινοποίηση

  1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης

Γενική Διεύθυνση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων

Τάκη Οικονομίδη – Καθ. Ρωσσίδου 11

546 55 – Θεσσαλονίκη

  1. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,

Περιβάλλοντος & Υποδομών

Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος

Βας. Ολγας 198

541 10 – Θεσσαλονίκη

  1. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

α) Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη

Βας. Όλγας 198

541 10 – Θεσσαλονίκη

β) Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη

Διοικητήριο

582 00 - Έδεσσα

γ) Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη

Μητροπόλεως 44

591 00 – Βέροια

  1. Δήμος Πέλλας ( που ασκοί εποπτεία, σύμφωνα με το ν. 3852/2010)

Εθν. Αντίστασης & Χατζηδημητρίου

581 00 – Γιαννιτσά

  1. 27 ΤΟΕΒ περιοχής Πέλλας , Θεσσαλονίκης , Ημαθίας

Έδρες τους

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου