Δευτέρα, 27 Μαΐου 2013

Συνέντευξη στον “Αγρό” της 23-05-2013

20130528_081358

Η εκκίνηση της αρδευτικής περιόδου έγινε την 1η Μαΐου, παρατηρήθηκαν κάποια προβλήματα, ή απλά το νερό μπήκε στο αυλάκι;

Πράγματι φέτος ξεκινήσαμε πέντε ημέρες ενωρίτερα από την περσινή περίοδο γιατί οι αυξημένες θερμοκρασίες εκείνων των ημερών είχαν ως αποτέλεσμα την έντονη ζήτηση νερού για άρδευση των νεαρών δένδρων και πολύ περισσότερο των κεράσιων. Τα προβλήματα που παρατηρούνται κάθε φορά με την έναρξη της αρδευτικής περιόδου, είναι ο άμεσος καθαρισμός όλων των κεντρικών διωρύγων από προσχώσεις και άλλα φερτά υλικά που συσσωρεύονται κατά τη διάρκεια του χειμώνα και η αντικατάσταση όσων υδροληψιών έχουν σπάσει από την παγωνιά, εργασίες συνήθεις αφού δεν είχαμε έντονο και με καταστροφές χειμώνα. Με όλα αυτά και επιγραμματικά η απάντηση στο ερώτημά σας είναι ότι «το νερό μπήκε στο αυλάκι» έστω και με κάποια μικροπροβλήματα που με τη συνεχή προσπάθειά μας ευελπιστούμε ότι σε δύο με τρείς ημέρες όλα τα δίκτυα του Οργανισμού και στα τρία Αγροκτήματα, θα λειτουργούν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

Το προσωπικό του ΤΟΕΒ επαρκεί για να καλυφθούν οι ανάγκες της περιοχής μας;

Όπως γνωρίζετε ο οργανισμός μέχρι και σήμερα λειτουργεί με 3 τακτικούς υπαλλήλους, 19 υδρονομικά όργανα και 5-7 εργάτες συντήρησης, όλοι αυτοί επικουρούμενοι και από το προσωπικό του εργολάβου που αναλαμβάνει εργασίες συντήρησης, κατασκευής ή ανακατασκευής έργων, επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών και την παροχή υπηρεσιών όπως τις γνωρίζουμε επί σειρά ετών. Ο Οργανισμός μας όμως είναι ανταποδοτικός «μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» και ως εκ’ τούτου θεωρώ ότι όσο περισσότερο προσωπικό διαθέτει τόσο καλύτερες υπηρεσίες μπορεί να προσφέρει προς όφελος των κτηματιών. Η σύνδεση του αρδευτικού τέλους με την ποιότητα των υπηρεσιών είναι κατά το μέγιστα δυνατό εξισορροπημένη.

Πείτε μας για τις εργασίες που κάνατε πριν την έναρξη της περιόδου, και ποιες είναι οι φροντίδες σας κατά τη διάρκεια της σαιζόν;

Όπως σας είπα και στην αρχή, η σειρά των εργασιών που γίνονται, είναι: α) πριν την έναρξη της αρδευτικής περιόδου, ελέγχουμε μακροσκοπικά όλους τους ανοιχτούς αύλακες, εντοπίζουμε τα σημεία για επεμβάσεις, τις προγραμματίζουμε και εξασφαλίζουμε την ομαλή ροή και διέξοδο των νερών. Στα κλειστά δίκτυα ελέγχουμε και κλείνουμε όλες τις υδροληψίες που τις είχαμε ανοίξει κατά την διάρκεια του χειμώνα για να αποφύγουμε το σπάσιμό τους από την παγωνιά, στη συνέχεια γεμίζουμε τα δίκτυα με νερό δημιουργώντας τις απαραίτητες πιέσεις και ελέγχουμε για πιθανές διαρροές. Εάν διαπιστωθούν βλάβες και διαρροές προγραμματίζουμε την επιδιόρθωσή τους. β) Κατά την διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, κύριο μέλημά μας είναι η ομαλή και συνεχής άρδευση όλων των καλλιεργειών με πιστή εφαρμογή του Κανονισμού Άρδευσης. Όλα τα Υδρονομικά Όργανα, υπερβάλουν εαυτούς, και εξασφαλίζουν την συνεχή τροφοδοσία των δικτύων με νερό και ελέγχουν για πιθανές παραβάσεις και αυθαιρεσίες. Παράλληλα με όλες αυτές τις εργασίες το τμήμα συντήρησης και κατασκευών συνεχίζει να επιδιορθώνει κάθε φυσική φθορά ή βλάβη και την εποχή αυτή γίνονται οι προγραμματισμένες ανακατασκευές, συμπληρώσεις ή επεκτάσεις των δικτύων μας.

Το νερό είναι αρκετό για όλους ή κάποιοι θα μείνουν παραπονεμένοι με αρνητικές συνέπειες στην παραγωγή τους;

Δυστυχώς το νερό δεν επαρκεί για όλους!! Τα τελευταία χρόνια με την αύξηση των κλειστών αρδευτικών δικτύων και τη χρήση των μπεκ ως μέσου άρδευσης, ο κύκλος άρδευσης κατά μέσο όρο έχει πέσει κάτω από τις 15 ημέρες και υπάρχει η αίσθηση ότι έχουμε αρκετό νερό για όλους. Τα πράγματα όμως δεν είναι έτσι και αυτό διότι σήμερα έχουμε το 35% της συνολικής μας έκτασης μη αρδευόμενο και άλλο ένα 5% με αμπέλια που έχουν μικρότερη ανάγκη άρδευσης και αυτήν όχι πάντα. Οποιαδήποτε ανατροπή της αναλογίας αυτής μεταξύ των αρδευόμενων και των μη αρδευόμενων υπέρ των αρδευομένων (αναμενόμενη με την κρίση) θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του κύκλου άρδευσης σε περισσότερες των 15 ημερών. Στην παρούσα αρδευτική περίοδο όμως και στους καλλιεργητές που είναι συνεπείς προς τις υποχρεώσεις τους, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μείνουν χωρίς άρδευση οι καλλιέργειές τους, όπως και τις προηγούμενες χρονιές, όλα τα δίκτυα είναι σε λειτουργία και η άρδευση των καλλιεργειών θα γίνει ικανοποιητικά. Θα ήθελα να προσθέσω επίσης ότι σε τρείς περιοχές της Νάουσας ξεκινήσαμε και εφαρμόζουμε πιλοτικά δύο διαφορετικά συστήματα για τον προγραμματισμό της άρδευσης. Στις περιοχές «γεώτρηση Τζουμέλας» και «αντλιοστάσιο Παπατάνου» εφαρμόζουμε το σύστημα σταθερής και προγραμματισμένης άρδευσης με προκαθορισμένο ωράριο για όλη την αρδευτική περίοδο, στην περιοχή «Γαλατσιάνος» εφαρμόζουμε το σύστημα «μετά από ζήτηση» όπου ο κτηματίας ζητά από το υδρονομικό όργανο την άρδευση του αγροτεμαχίου του και αυτό προγραμματίζεται στην πλησιέστερη ημέρα και ώρα με τη ζήτηση. Σε όλες τις άλλες περιοχές εφαρμόζεται απαράβατα η «σειρά κατά σειρά κτημάτων».

Τι γίνετε με τους «κλέφτες» του νερού, έχουν κάποιες κυρώσεις σε περίπτωση που τους πιάσετε να ποτίζουν σε ώρα ή μέρα που δεν είναι η σειρά τους;

Τα Υδρονομικά Όργανα, ορκίζονται και εφαρμόζουν τον Κανονισμό Άρδευσης, όταν συλλαμβάνουν παραβάτες του κανονισμού, αναφέρουν στον επόπτη τους και στην συνέχεια αρμόδια γίνονται από τον Οργανισμό οι απαιτούμενες κατά το νόμο ενέργειες. Ειδικά όμως για τις περιπτώσεις της κλοπής νερού, χωρίς καμία παρέμβαση οδηγούν στη δικαιοσύνη τους παραβάτες πάραυτα.

Αναφορικά με τα τέλη προς τον Οργανισμό, εισπράττονται ή παρατηρείται δυσκολία εξαιτίας της κρίσης;

Φυσικά όπως και σε κάθε επιχείρηση ή Οργανισμό που δεν επιχορηγείται από το κράτος, αλλά τα έσοδά του προέρχονται κατά 100% από εισφορές των μελών του, η κρίση έχει επηρεάσει την ταμειακή μας ρευστότητα με αποτέλεσμα η όλη λειτουργία του Οργανισμού να βρίσκεται σε οριακό σημείο. Για τον λόγο αυτό και ο Οργανισμός με τη σειρά του πιέζει τους χρεώστες μέλη του για την εξόφληση των υποχρεώσεών τους. Το γεγονός όμως ότι δεν χρωστάμε ούτε ένα ευρώ και η πίστη μας στην αγορά παραμένει ακέραια, μας βοηθά να συνεχίζουμε σταθερά στο έργο μας και να εγγυούμαστε την άρδευση των αγροκτημάτων κατά τον καλύτερα δυνατό τρόπο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου