Πέμπτη, 9 Μαΐου 2013

ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φ-01 012

Όσοι Οργανισμοί δεν μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την φορολογική δήλωση Φ-01 012 είναι γιατί στο Μητρώο στην Δ.Ο.Υ. εμφανίζονται με Νομική μορφή : ΑΛΛΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ.

Θα πρέπει να πάνε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και να υποβάλουν το έντυπο Μ3 -  ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ και να είναι πλέον από την 1-1-2012 ως ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικά, όπως εμφανίζεται στην παρακάτω βεβαίωση. Στην συνέχεια η δήλωση θα υποβάλλεται κανονικά χωρίς πρόβλημα. Λήξη προθεσμία υποβολής 15-05-2013

20130509_113950

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου