Τρίτη, 16 Απριλίου 2013

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης

 

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Αθήνα, 19-3-2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ                                                             Αριθ. πρωτ.: 455/27306

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ                                                     ΠΡΟΣ: Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας

ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ &                                                              Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

ΥΠΟΔΟΜΩΝ                                                                               Δ/νση Τεχνικών Έργων

Δ/ΝΣΗ ΑΞ/ΣΗΣ ΕΓΓ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                 Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                     Ίωνος Δραγούμη 1

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ                                                             681 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ο.Ε.Β.

Πληροφορίες: Α. Κίτσος                                                  ΚΟΙΝ: 1) Διοικητικός Τομέας

Ταχ. δ/νση: Σεράφη 60 & Λιοσίων 210                                          Κοινοτικών Πόρων

104 45 ΑΘΗΝΑ                                                                              και Υποδομών

Τηλέφωνο: 210 83 99 821                                                             Γραφείο Ειδικού Γραμματέα

Telefax:210 83 99 820                                                                  κ. Αθαν. Θεοχαρόπουλου

E-mail: li210u003@minagric.gr

                                                                                                2) Γ.Ο.Ε.Β. Ορεστιάδας

                                                                                                   Τέρμα Βασιλέως Κωνσταντίνου

                                                                                                   682 00 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΘΕΜΑ: Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης για το έτος 2013 για το Γ.Ο.Ε.Β. Ορεστιάδας.

ΣΧΕΤ: 1) Το αριθμ. Η-902/1-3-2013 έγγραφο σας.

2) Το αριθμ. 141/4-2-2013 έγγραφο του Γ.Ο.Ε.Β. Ορεστιάδας

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών που αφορούν την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού του Γ.Ο.Ε.Β. Ορεστιάδας σας ενημερώνουμε ότι αρκεί η έγκριση της υπηρεσίας σας.

Επιπροσθέτως σας ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία μας θα απευθύνει ερώτημα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για την ισχύ των περιορισμών του άρθρου 20 παρ. 1 του Ν. 4024/2011 περί μη καταβολής υπερωριακής αμοιβής στους Διευθυντές των Γ.Ο.Ε.Β.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

α/α

Γ. ΡΗΓΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου