Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου 2012

4ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ Π.Ο.Υ.Ο.Ε.Β.


Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

 
Την Παρασκευή   & Σάββατο 23- 24 Νοεμβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 4ο τακτικό συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Π.Ο.Υ.Ο.Ε.Β.) .

Στο συνέδριο έγινε αναλυτική παρουσίαση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στους ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ όλης της χώρας, κατατέθηκαν προτάσεις και τέθηκε το διεκδικητικό πλαίσιο των εργαζομένων για το προσεχές μέλλον.

Η τύχη των εργαζομένων είναι συνυφασμένη με το μέλλον των Οργανισμών, και το διεκδικητικό πλαίσιο έχει σαν βασικό άξονα την επιβίωση των Ο.Ε.Β.

Το συνέδριο τίμησαν με την παρουσία τους ο κ. Χρήστος Λαγούδας συνεργάτης του Υπουργού Μακεδονίας Θράκης και ο κ.Αθανάσιος Θεοχαρόπουλος Ειδικός Γραμματέας Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών, τους οποίους η Ομοσπονδία ευχαριστεί για την παρουσία τους και τις πολύτιμες πληροφορίες τους.
 
________________________________________________________________ 
4ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ     Π.Ο.Υ.Ο.Ε.Β.
Θεσσαλονίκη 23 & 24 Νοεμβρίου 2012
 
Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Εμείς οι Σύνεδροι του 4ου Τακτικού Συνεδρίου της Π.Ο.Υ.Ο.Ε.Β. προερχόμενοι από όλα τα εδαφικά διαμερίσματα της χώρας, από Κρήτη μέχρι Έβρο,  εκφράζουμε την έντονη ανησυχία και τους προβληματισμούς μας για την βιωσιμότητα των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων
 
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΑΜΕ ΟΤΙ :
 
o   Μετά από 50 χρόνια λειτουργίας των Ο.Ε.Β. ξεπεράστηκαν ορισμένες πτυχές του θεσμικού πλαισίου από τις σύγχρονες εξελίξεις. Επιτακτική προβάλλει η ανάγκη ανασύνταξης, ανανέωσης, συμπλήρωσης, βελτίωσης, εκσυγχρο-νισμού και επικαιροποίησης του θεσμικού πλαισίου, σύμφωνα και με το νέο τοπίο που διαμορφώνεται με την ΟΔΓ_ΕΟΚ  2000/60 και το Νόμο 3199/2003 το Π.Δ. 51/2007 τις σχετικές Κ.Υ.Α, και την ΟΔΓ_ΕΟΚ 0060/2007 Αξιολόγηση και την διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας.
o   Η παρατεταμένη κρίση που βιώνει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια όξυνε παραπέρα τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου της χώρας, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του.
o   Τα γραφεία αγροτικής ανάπτυξης με τον ΄΄ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ΄΄ ουδέποτε συστάθηκαν, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει εποπτεία και έλεγχος στους Ο.Ε.Β. Ας ελπίσουμε οι έλεγχοι, με εντολή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, που έχουν αρχίσει την τελευταία περίοδο να έχουν συνέχεια.
o   Τα δίκτυα βρίσκονται σε κακή κατάσταση. Τα περισσότερα έργα είναι παλαιάς τεχνολογίας  με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλες απώλειες αρδευτικού νερού και τεράστια κόστη στοιχειώδους επισκευής και συντήρησης αυτών.
o   Η ανακαίνιση και ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων έργων εγγείων Βελτιώσεων εκτός από μερικές εξαιρέσεις υστερεί δραματικά και είναι μια βασική παράμετρος επιδείνωσης των προβλημάτων. Τα προγράμματα εκσυγχρονισμού και συντήρησης των έργων που συντάσσουν οι Ο.Ε.Β. έχουν ως βάση τη χαμηλότερη δυνατή επιβάρυνση των χρηστών, πολιτική που καταλήγει τελικά και σε βάρος των ιδίων των χρηστών, αλλά και του περιβάλλοντος, με την κατασπατάληση των υδάτινων πόρων.
 
 
o   Η συντήρηση του δικτύου μειώνεται δραστικά για να ‘’βγουν’’ οικονομικά οι Οργανισμοί, με αποτέλεσμα οι Ο.Ε.Β. να οδηγούνται σε ένα φαύλο κύκλο. Οι παραγωγοί να θέλουν να συντηρηθούν τα δίκτυα αλλά όταν δεν καταβάλλονται  εισφορές είναι αδύνατο να γίνει αυτό.
o   Σήμερα πολλοί Οργανισμοί (Τ.Ο.Ε.Β.-Γ.Ο.Ε.Β.) αδυνατούν να πληρώσουν τη μισθοδοσία των εργαζομένων (μόνιμο και εποχικό προσωπικό) και όταν το κάνουν, το κάνουν ετεροχρονισμένα. Αδυνατούν να καταβάλουν τις εισφορές προς το Ι.Κ.Α., τόσο τις εργοδοτικές όσο και των εργαζομένων. Τα τιμολόγια της Δ.Ε.Η. δεν πληρώνονται όπως και οι διάφοροι προμηθευτές.
o   Οι υπερβολικές τιμές της Δ.Ε.Η. δυσχεραίνουν την θέση των Οργανισμών και σε ορισμένες περιπτώσεις οδηγούν στο πραγματικό κλείσιμο αυτών.
o   Οι κλοπές (καλώδια, μετασχηματιστές αντλιοστασίων), πραγματική μάστιγα, δίνουν την χαριστική βολή.
o   Η οικονομική δυσπραγία των αγροτών (υψηλό κόστος παραγωγής και χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων) οι «πελατειακές» σχέσεις αρκετές φορές των Διοικήσεων των Ο.Ε.Β. με τους ωφελούμενους παραγωγούς, η μη τήρηση των Κανονισμών Αρδεύσεως, σε συνδυασμό με την έλλειψη επαρκούς εισπρακτικού πλαισίου, επέτεινε την υστέρηση της ρευστοποίησης των εισφορών που είναι το μοναδικό έσοδο των Ο.Ε.Β. και ακρογωνιαίος λίθος για την βιωσιμότητά τους,
o   Το εισπρακτικό έργο των Ο.Ε.Β. δεν βοηθείται από την κείμενη νομοθεσία. Απεναντίας το έργο αυτό αντί να υποβοηθηθεί, με τις άδειες χρήσης νερού, αποδυναμώθηκε.
o   Αρκετοί εργαζόμενοι στους Ο.Ε.Β. επειδή είναι απλήρωτοι, και εργάζονται χωρίς να υπάρχει κανένα μέτρο ασφαλείας, λαμβάνοντας υπόψη τον ευαίσθητο τομέα της αγροτικής παραγωγής, σαν μορφή πάλης, επέλεξαν τις επισχέσεις εργασίας. Πραγματοποίησαν αρκετές (Ηλεία, Αγρίνιο) και με μεγάλη επιτυχία. Σήμερα οι συνάδελφοι στο Αγρίνιο πληρώνονται από τον Ο.Α.Ε.Δ., αλλά για πόσο;
o   Αρκετοί Οργανισμοί λειτουργούν μόνο με εποχικό προσωπικό. Η συνταξιοδότηση αρκετών συναδέλφων αλλά και οι περιορισμοί που υπάρχουν στις προσλήψεις από τις διατάξεις του ν.3812/2009 μεγαλώνουν το πρόβλημα.
o   Η σύνθεση των Διοικητικών Συμβουλίων των Γ.Ο.Ε.Β. είναι παράνομη με τη συμμετοχή στη Διοίκηση υπαλλήλων της τράπεζας Πειραιώς στη θέση υπαλλήλου της ΑΤΕ, η άδεια της οποίας ανακλήθηκε.
o   Οι Διοικήσεις των Γ.Ο.Ε.Β., ως προς το εποχικό προσωπικό, αναγκάζονται να παρανομήσουν για να επιτελέσουν με επιτυχία το δύσκολο έργο που τους έχει ανατεθεί. Η πρόσληψη γίνεται μέσω των Τ.Ο.Ε.Β.
 
 
Επειδή η οικονομική ανάπτυξη μιας περιοχής περνάει οπωσδήποτε και μέσα από την αγροτική ανάπτυξη, όπου μια από τις βασικότερες συνιστώσες της, είναι τα εγγειοβελτιωτικά έργα.
 
Επειδή οι παραγωγικές δυνατότητες των εγγειοβελτιωτικών έργων δεν αναδεικνύονται παρά μόνο μέσα από δράση των φορέων διαχείρισης τους, δηλαδή τους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων.
 
Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Υ Μ Ε
 
o   ΑΝΑΝΕΩΣΗ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ του θεσμικού πλαισίου που διέπει τους Ο.Ε.Β.
 
o   Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμό των δικτύων. Προοδευτική αντικατάσταση των ανοικτών με κλειστά δίκτυα και επισκευή των κατεστραμμένων τμημάτων των κλειστών δικτύων. Παράλληλα αντικατάσταση των μεθόδων άρδευσης (κατάκλυση και τεχνητή βροχή) με στάγδην άρδευση και εγκατάσταση ηλεκτρονικής υδροληψίας. Αντικατάσταση των παλαιών αντλιών με νέες (inverter) καθώς και συντήρηση αυτών.
o   Προστασία περιβάλλοντος με την ορθολογική χρήση του νερού άρδευσης (μείωση κατανάλωσης νερού, μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, αντιδιαβρωτική προστασία των αγροτεμαχίων. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την άμεση μείωση χρήσης  λιπασμάτων, με την παράλληλη προώθηση της βιολογικής γεωργίας και μη υδροβόρων καλλιεργειών, με παράλληλη προστασία του υδροφόρου ορίζοντα. Να υπάρξει άμεσα ένα εθνικό σχέδιο αγροτικής ανάπτυξης που να λαμβάνει υπόψη την επάρκεια των υδατικών πόρων και την κάλυψη των διατροφικών αναγκών της χώρας.
o   Διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας. Διασφάλιση σταθερών εργασιακών σχέσεων για όλους τους εργαζόμενους με  σεβασμό στη προσωπικότητα τους.
o   Διατήρηση του αγροτικού κόσμου στην  ύπαιθρο για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, που από την ενασχόληση του αυτή θα έχει ένα ικανοποιητικό εισόδημα, με σκοπό την προάσπιση της υγείας, της περιουσίας και της ποιότητας ζωής των πολιτών.
 
 
 
Ενέργειες  που πρέπει να γίνουν άμεσα.
 
Ø  Υποχρεωτική εφαρμογή της  «Βεβαίωση έγκρισης  χρήσης νερού προς  άρδευση.» της  K.Y.A. 262385/23-4-2010 για τους παραγωγούς μέλη συλλογικών φορέων άρδευσης (Ο.Ε.Β.)
 
Ø  Τροποποίηση και συμπλήρωση της υφιστάμενης Νομοθεσίας για την είσπραξη των Οφειλών.
ü  Τροποποίηση και συμπλήρωση της υφιστάμενης Νομοθεσίας για την είσπραξη των Οφειλών. Η βεβαίωση του άρθρου 61 του Ν.2538/1997, πέρα από τις αγοραπωλησίες, να ζητείται: α) στις μεταβιβάσεις αγροτικών ακινήτων σε περίπτωση αποδοχής κληρονομιάς, β) στις περιπτώσεις μίσθωσης αγροτικών ακινήτων 15ετίας, για ένταξη στο καθεστώς νέων αγροτών ή πρόωρων αγροτικών  συντάξεων, γ) στην κατάθεση φακέλου για ένταξη σε πρόγραμμα νέων αγροτών, σε σχέδια βελτίωσης, η αγοράς αγροτικού αυτοκινήτου, δ) στην επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες, ε) στις αιτήσεις ενιαίας δήλωσης εκμετάλλευσης οι γνωστές ΟΣΔΕ.
ü  Διαβίβαση των ανείσπρακτων οφειλών στις Δ.Ο.Υ. με εφαρμογή των διατάξεων είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Επέκταση της Υπουργικής απόφασης (1024851/1713/0015/1997 ) σε όλους τους Ο.Ε.Β. που δεν καλύπτονται από αυτή. Δεν υπάρχει επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού, απεναντίας θα υπάρχει  κάποιο έσοδο για το κράτος
 
Ø  Άμεση συμπλήρωση της νομοθεσίας σχετικά με την σύνθεση των Διοικητικών Συμβουλίων των Γ.Ο.Ε.Β.
 
Ø  Εξαίρεση του εποχικού προσωπικού από τον ν.2190/1994, τους περιοριστικούς νόμους πρόσληψης εποχικού προσωπικού, (το εποχικό προσωπικό για τους Ο.Ε.Β. αποτελεί την μερίδα τους λέοντος) και του Π.Δ.164/2004.
 
Ø  Κάλυψη των κενών Οργανικών θέσεων μέσα από μεταθέσεις – μετατάξεις.
 
Ø  Ακριβής τήρηση του νομοθετικού πλαισίου με ενεργοποίηση των υφιστάμενων  μηχανισμών εποπτείας και ελέγχου των Ο.Ε.Β. Η στελέχωση των γραφείων αγροτικής ανάπτυξης με το κατάλληλο προσωπικό είναι μονόδρομος.
 
Ø  Στελέχωση της Δ/νσης Υδάτων με το κατάλληλο προσωπικό θα έχει σκοπό την εποπτεία επί των εγγειοβελτιωτικών έργων, ο δε έλεγχος, με την ύπαρξή του, αποδεδειγμένα θα μειώσει στο ελάχιστο δυνατό τα προβλήματα που υπάρχουν από την έλλειψή του.
 
Ø  Η σύνταξη προγραμμάτων  συντήρησης να γίνεται σωστά, έγκαιρα και σύμφωνα με την νομοθεσία. Οι υπερβάσεις κονδυλίων να απαγορεύονται όπως  οι μεταφορές πιστώσεων από κεφάλαιο σε κεφάλαιο χωρίς έγκριση, τα δε δελτία μηνιαίας οικονομικής παρακολούθησης (έσοδα - έξοδα υπόλοιπα ταμείου και καταθέσεων) να συντάσσονται υποχρεωτικά.
 
Ø  Συνένωση των μικρών Ο.Ε.Β. κατά ομάδες, ώστε να αποτελέσουν βιώσιμους Οργανισμούς με Λογιστήριο και προσωπικό κατάλληλο για την επίλυση των αναφυόμενων προβλημάτων ώστε να έχουν ανταγωνιστικό κοστολόγιο προσφερόμενων υπηρεσιών και προοπτικές ανάπτυξης.
 
Ø  Ανάληψη από  τις Περιφέρειες, των δαπανών λειτουργίας και συντηρήσεως των στραγγιστικών δικτύων (Προσωπικό, Δ.Ε.Η. συντήρηση δικτύου και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων). Εδώ μπορούμε να δούμε και άλλες προτάσεις όπως απαλλαγή των Ο.Ε.Β. από την μισθοδοσία με μετάταξη του προσωπικού στις υπηρεσίες Ε.Β. και άλλες. Με αυτό τον τρόπο έχουμε έμμεση ελάφρυνση των διοικητικών δαπανών, δηλαδή μείωση των εισφορών, μείωση του κόστους παραγωγής.
 
Ø  Αστυνόμευση σε συνδυασμό με τα μέτρα που λαμβάνουν οι ίδιοι οι Ο.Ε.Β. για την προστασία των αντλιοστασίων και των εγκαταστάσεων γενικά από τις κλοπές.
 
Ø  Ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάρκων, στις στέγες των αντλιοστασίων και στους χώρους γύρω από αυτά.
 
Κ α λ ο ύ μ ε
 
1.       Την Κυβέρνηση και όλα τα κόμματα να αναλάβουν άμεσα πρωτοβουλίες για εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου των Ο.Ε.Β. με στόχο την αποτελεσματική και ορθολογική χρήση του αρδευτικού νερού και σαφώς την γεωργική ανάπτυξη.
 
2.       Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην έκδοση σχετικής απόφασης για την υποχρεωτική εφαρμογή της  «Βεβαίωση έγκρισης  χρήσης νερού προς  άρδευση.» της  K.Y.A. 262385/23-4-2010 για τους παραγωγούς μέλη συλλογικών φορέων άρδευσης (Ο.Ε.Β.)
 
3.       Τον Ειδικό Γραμματέα Υδάτων η έκδοση άδειας χρήσης νερού των Ο.Ε.Β. να γίνει χωρίς την οικονομική επιβάρυνση τους για να μην επιδεινώσει ακόμη παραπέρα την δύσκολη οικονομική θέση αυτών και κατά προέκταση των αγροτών.
 
3.       Τις ηγεσίες των Υπουργείων αφενός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αφετέρου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής για άμεσες ενέργειες αποκατάστασης της λειτουργικότητας των έργων και αποφυγής επικίνδυνων επιπτώσεων για τον αγροτικό κόσμο και γενικά για την αγροτική οικονομία.-
  
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ του 4ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Για τη Διοίκηση
                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
            Γιώργος ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ                                  Βλάσης Σφυρής
____________________________________________________________________________
 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ                Θεσσαλονίκη 28 Νοεμβρίου 2012
   ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ                               Αριθμ.Πρωτ.     392
       ( Π.Ο.Υ.Ο.Ε.Β.)
Αναγν.Σωμ.με αριθμ.7706/2003 Μον.Πρωτ.Θεσ/κης
         26ης Οκτωβρίου 43
     546 27  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Τηλ.  Fax : 26810 26416                                        
 
                                                     
Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η
 
Σας κάνουμε γνωστό ότι μετά την εκλογή της νέας Διοίκησης από το 4ο τακτικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας που έγινε στη Θεσσαλονίκη στις 24 Νοέμβριου 2012 η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής έχουν ως εξής :
Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος,                                Γεώργιος Αθανασούλας
Αντιπρόεδρος                           Χρήστος Χρυσοχοϊδης
Γενικός Γραμματέας                 Βλάσης Σφυρής
Αναπλ.Γενικός Γραμματέας      Θωμάς Μπλιάτκας
Ταμίας                                     Χρήστος Κωστόπουλος
Έφορος                                    Θεόδωρος Πετρουλάκης
Οργανωτικός Γραμματέας        Πατρούλα Πατσούρη
Μέλος Δ.Σ.                               Βασίλειος Αραμπατζής
Μέλος Δ.Σ.                               Άγγελος Δέρβος
Μέλος Δ.Σ.                               Γεώργιος Γεωργόπουλος
Μέλος Δ.Σ.                               Παναγιώτης Στεργίου
Εκτελεστική Επιτροπή
Γεώργιος Αθανασούλας,     Πατσούρη Πατρούλα, Θεόδωρος Πετρουλάκης,    Θωμάς Μπλιάτκας, Παναγιώτης Στεργίου.
                                             Για το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας
                  Ο Πρόεδρος                                                O Γεν.Γραμματέας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου