Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2009

Σχέδιο, απο τις Αρχαιρεσίες του σωματείου Ημαθίας & Πέλλης της 22-06-2009

 
          clip_image001

ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ - ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Ε.Β. ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΛΛΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΑΟΥΣΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Ζαφειράκη 41

Τ.Κ. 592 00 ΝΑΟΥΣΑ

Τηλέφωνο :2332022980-FAX:2332029578

clip_image003

ΠΡΟΣ :

Νάουσα, 01 Ιουνίου 2009

Αριθ. Πρωτ. : 41

ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Αγαπητέ Συνάδελφε,

Παρακαλείσαι όπως την 22ην Ιουνίου 2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 6.30 μ.μ. να προσέλθεις στην Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου μας που θα γίνει στην αίθουσα του ΤΟΕΒ Αραπίτσης Ναούσης στην οδό "Αγρότη Χαρισοπούλου" 3, στον Κοπανό, με θέματα :

1 Λογοδοσία απερχόμενης Διοικήσεως

2 Έγκριση οικονομικών

3 Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής

4 Ψηφοφορία για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Αντιπροσώπων για το Ε.Κ.Ν., Ομοσπονδίας και Εξελεγκτικής Επιτροπής καθώς και για την εκπροσώπηση του σωματείου στην Γ.Σ.Ε.Ε. μέσω του Ε.Κ.Ν. ή της Ομοσπονδίας.

Η προσέλευσή σου κρίνεται απαραίτητη στην παραπάνω Γενική Συνέλευση. Παρακαλείσαι να έχεις μαζί σου απαραίτητα την Αστυνομική σου Ταυτότητα και το Ατομικό Βιβλιάριο Ασθενείας του Ι.Κ.Α. θεωρημένο για αυτό το έτος.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς και εντολή Διοικήσεως

                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                     Μπλιάτκας Θωμάς                                                 Νάστος Παναγιώτης

____________________________________________________________________________________

  
clip_image001

ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ - ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Ε.Β. ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΛΛΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΑΟΥΣΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Ζαφειράκη 41

Τ.Κ. 592 00 ΝΑΟΥΣΑ

Τηλέφωνο :2332022980-FAX:2332029578

clip_image003

ΠΡΟΣ :

Νάουσα, 01 Ιουνίου 2009

Αριθ. Πρωτ. : 42

Την εφημερίδα «ΦΩΝΗ ΝΑΟΥΣΗΣ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Από το σωματείο ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ - ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Ε.Β. ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΛΛΗΣ ανακοινώνεται ότι : την 22ην Ιουνίου 2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 6.30 μ.μ. θα γίνει Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου μας στην αίθουσα του ΤΟΕΒ Αραπίτσης Ναούσης στην οδό "Αγρότη Χαρισοπούλου" 3, στον Κοπανό, με θέματα :

 • Λογοδοσία απερχόμενης Διοικήσεως
 • Έγκριση οικονομικών
 • Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
 • Ψηφοφορία για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Αντιπροσώπων για το Ε.Κ.Ν., Ομοσπονδίας και Εξελεγκτικής Επιτροπής καθώς και για την εκπροσώπηση του σωματείου στην Γ.Σ.Ε.Ε. μέσω του Ε.Κ.Ν. ή της Ομοσπονδίας.

Όσοι από τα μέλη επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις από την Δευτέρα 15-06-2009 μέχρι και την Παρασκευή 19-06-2009 στα γραφεία του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης (στον Πρόεδρο του σωματείου κ. Μπλιάτκα Θωμά) κατά τις πρωινές ώρες εργασίας.

Παρακαλούνται τα μέλη να έχουν μαζί τους απαραίτητα την Αστυνομική τους Ταυτότητα και το Ατομικό Βιβλιάριο Ασθενείας του Ι.Κ.Α. θεωρημένο για αυτό το έτος.

Για το Δ.Σ. του Σωματείου

                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                     Μπλιάτκας Θωμάς                                                 Νάστος Παναγιώτης

____________________________________________________________________________________

 
  clip_image001[1]

ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ - ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Ε.Β. ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΛΛΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΑΟΥΣΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Ζαφειράκη 41

Τ.Κ. 592 00 ΝΑΟΥΣΑ

Τηλέφωνο : 2332022980 & FAX :29578

clip_image003[2]

ΘΕΜΑ : « Αρχαιρεσίες του Σωματείου μας »

ΠΡΟΣ :

Νάουσα, 01 Ιουνίου 2009

Αριθ. Πρωτ. : 43

Το ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΟΥΣΗΣ

Ενταύθα .

Σας κάνουμε γνωστό ότι την 22ην Ιουνίου 2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 6.30 μ.μ. θα γίνει Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου μας στην αίθουσα του ΤΟΕΒ Αραπίτσης Ναούσης στην οδό "Αγρότη Χαρισοπούλου" 3, στον Κοπανό, με θέματα :

 • Λογοδοσία απερχόμενης Διοικήσεως
 • Έγκριση οικονομικών
 • Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
 • Ψηφοφορία για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Αντιπροσώπων για το Ε.Κ.Ν., Ομοσπονδίας και Εξελεγκτικής Επιτροπής καθώς και για την εκπροσώπηση του σωματείου στην Γ.Σ.Ε.Ε. μέσω του Ε.Κ.Ν. ή της Ομοσπονδίας.

Παρακαλούμε να μας στείλετε Δικαστικό Αντιπρόσωπο για να παραστεί στις παραπάνω αρχαιρεσίες.

Για το Δ.Σ. του Σωματείου

                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                     Μπλιάτκας Θωμάς                                                 Νάστος Παναγιώτης

____________________________________________________________________________________

clip_image005

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στον Κοπανό Ναούσης σήμερα την 22ην Ιουνίου 2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 6.30 μ.μ. στην αίθουσα του ΤΟΕΒ Αραπίτσης Ναούσης στην οδό "Αγρότη Χαρισοπούλου" 3, στον Κοπανό, συνήλθαν τα μέλη του σωματείου ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ - ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Ε.Β. ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΛΛΗΣ με την παρουσία της δικαστικού αντιπροσώπου κ. Ευαγγελία Μαυρίδου "Ειρηνοδίκης" που διορίσθηκε με την υπ’ αριθμό 300/2-6-2009 απόφαση του προϊσταμένου του Ειρηνοδικείου Ναούσης, ύστερα από πρόσκληση της Διοίκησης σε Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Καταστατικό, με θέμα, εκτός των άλλων :

« Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής ».

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία. Είναι παρόντα . . . . . . . . ταμειακά τακτοποιημένα μέλη σε σύνολο . . . . . . . . . . γραμμένων εκ των οποίων οι . . . . . . . είναι οικονομικά τακτοποιημένοι.

Κατόπιν τα μέλη του Σωματείου, υπό την εποπτεία της Δικαστικού, προβήκανε με μυστική ψηφοφορία, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, στην εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιήσει τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέας Διοίκησης και των άλλων Οργάνων. Ψήφισαν . . . . . . . . . . . μέλη.

Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, έγινε η διαλογή των ψήφων.

Βρέθηκαν συνολικά . . . . . . . . . . . . ψηφοδέλτια, από τα οποία . . . . . . . . . . . . έγκυρα, . . . . . . . . . . . . άκυρα και . . . . . . 000. . . . . . λευκά.

Εκλέχθηκαν Τακτικά Μέλη οι :

1. Λαφάρας Νικόλαος του Δημητρίου με ___ ψήφους

2. Καρβουνιάρης Χρήστος του Δημητρίου με ___ ψήφους

3. Κυριακίδου Βαρβάρα του Γεωργίου με ___ ψήφους

Αναπληρωματικά Μέλη οι :

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . από τον συνδυασμό . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . από τον συνδυασμό . . . . . . . .

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . από τον συνδυασμό . . . . . . . .

Για τούτο συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Ευαγγελία Μαυρίδου

Ειρηνοδίκης

(Συμπληρώνεται και αποστέλλεται στην Ομοσπονδία και στο Εργατικό Κέντρο).

______________________________________________________________________________________________

clip_image007

Επιλογής Δευτεροβάθμιας Οργάνωσης ( ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ή ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ )για την αντιπροσώπευση του Σωματείου στο Συνέδριο της Γ.Σ.Ε.Ε.

Στον Κοπανό Ναούσης σήμερα την 22ην Ιουνίου 2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 6.30 μ.μ. στην αίθουσα του ΤΟΕΒ Αραπίτσης Ναούσης στην οδό "Αγρότη Χαρισοπούλου" 3, στον Κοπανό, συνήλθαν τα μέλη του σωματείου ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ - ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Ε.Β. ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΛΛΗΣ με την παρουσία της δικαστικού αντιπροσώπου κ. Ευαγγελία Μαυρίδου "Ειρηνοδίκης" που διορίσθηκε με την υπ’ αριθμό 300/2-6-2009 απόφαση του προϊσταμένου του Ειρηνοδικείου Ναούσης, ύστερα από πρόσκληση της Διοίκησης σε Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Καταστατικό, με θέμα, εκτός των άλλων :

« Επιλογή Δευτεροβάθμιας Οργάνωσης (Ομοσπονδία ή Εργατικό Κέντρο) για την αντιπροσώπευση στο Συνέδριο της Γ.Σ.Ε.Ε. ».

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία. Είναι παρόντα . . . . . . . . ταμειακά τακτοποιημένα μέλη σε σύνολο . . . . . . . γραμμένων από τα οποία . . . . . . . είναι οικονομικά τακτοποιημένα.

Κατόπιν τα μέλη του Σωματείου, υπό την εποπτεία του Δικαστικού, προβήκανε με μυστική ψηφοφορία, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, στην επιλογή της Δευτεροβάθμιας Οργάνωσης μέσω της οποίας θα αντιπροσωπευθεί το Σωματείο στο Συνέδριο της Γ.Σ.Ε.Ε..

Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, έγινε η διαλογή των ψήφων.

Ψήφισαν . . . . . . . . . . . μέλη, βρέθηκαν συνολικά . . . . . . . . . ψηφοδέλτια, από τα οποία . . . . έγκυρα, . . . . . . . . . . άκυρα και . . . . . .000 . . . . λευκά.

Στη συνέχεια έγινε διαλογή των ψήφων και προέκυψε το πιο κάτω αποτέλεσμα :

1. Αντιπροσώπευση μέσω της Ομοσπονδίας, ψήφους . . . . . . . . . . .

2. Αντιπροσώπευση μέσω του Εργατικού Κέντρου, ψήφους . . . . . . . . . . .

Κατόπιν αυτού αποφασίζεται η αντιπροσώπευση στο Συνέδριο της Γ.Σ.Ε.Ε. να γίνει μέσω του _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Για τούτο συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται.

Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Ευαγγελία Μαυρίδου

Ειρηνοδίκης

(Συμπληρώνεται και αποστέλλεται στην Ομοσπονδία και στο Εργατικό Κέντρο όποια και αν είναι η απόφαση).

______________________________________________________________________________________________

clip_image009

Για την ανάδειξη : α) Διοικητικού Συμβουλίου, β) Εξελεγκτικής Επιτροπής και γ) άλλων Οργάνων, του Σωματείου ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ - ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Ε.Β. ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΛΛΗΣ

Στον Κοπανό Ναούσης σήμερα την 22ην Ιουνίου 2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 6.30 μ.μ. συνήλθαν τα μέλη της προαναφερόμενης Οργάνωσης για εκλογή Διοικήσεως και άλλων Οργάνων σύμφωνα με το καταστατικό και με την παρουσία της Δικαστικού Αντιπροσώπου κ. Ευαγγελία Μαυρίδου "Ειρηνοδίκης" που διορίστηκε με την υπ’ αριθμό 300/2-6-2009 απόφαση του προϊσταμένου του Ειρηνοδικείου Ναούσης και της Εφορευτικής Επιτροπής που εκλέχθηκε από την Γενική Συνέλευση και που αποτελείται από τους: 1) Λαφάρας Νικόλαος του Δημητρίου, 2) Καρβουνιάρης Χρήστος του Δημητρίου, και 3) Κυριακίδου Βαρβάρα του Γεωργίου.

Η Εφορευτική Επιτροπή, παρέλαβε τις αιτήσεις υποψηφιότητας που είχαν υποβληθεί και αφού τις έλεγξε για να διαπιστώσει το δικαίωμα της εκλογιμότητας, προχώρησε στην ανακήρυξη των υποψηφίων.

Αμέσως μετά, η Εφορευτική Επιτροπή παρέλαβε από την Διοίκηση του Σωματείου το αντίγραφο του Μητρώου με τα μέλη που έχουν σύμφωνα με το καταστατικό το δικαίωμα να ψηφίσουν, καθώς και το εκλογικό υλικό (ψηφοδέλτια, φακέλους κλπ), έλεγξε την κάλπη και αφού βεβαιώθηκε ότι ήταν άδεια, την σφράγισε και κήρυξε την έναρξη της ψηφοφορίας, αφού προηγούμενα κάλεσε τους αντιπροσώπους που είχαν προσκληθεί να παρακολουθήσουν την διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

Στην συνέχεια προσέρχονταν ένας-ένας οι ψηφοφόροι δείχνοντας την αστυνομική τους ταυτότητα και κατέθεταν το βιβλιάριο υγείας τους για να συμπληρώσει και βεβαιώσει ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος σε αυτό τα προβλεπόμενα από το άρθρο 13 και 28 παρ. 1 του Ν.1264, επίσης οι ψηφοφόροι που ανήκαν και σε άλλη Πρωτοβάθμια Οργάνωση, κατέθεταν υπεύθυνη δήλωση στον Δικαστικό σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 εδ. β του ιδίου Ν.1264, στην οποία δήλωναν πια Οργάνωση επιλέγουν για να ασκήσουν το δικαίωμα εκλογής αντιπροσώπων για τα Συνέδρια Δευτεροβάθμιων Οργανώσεων.

Τέλος, αφού διαπιστωνόταν ότι ήταν ταμειακώς εντάξει, έπαιρναν από ένα ψηφοδέλτιο μαζί με σφραγισμένο φάκελο, αποσύρονταν σε ειδικά για το σκοπό αυτό διασκευασμένο χώρο (παραβάν ) όπου και σημείωναν τις προτιμήσεις τους απέναντι στα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων. Επανερχόμενοι γράφονταν στο τηρούμενο κατά τον Νόμο Πρωτόκολλο και έριχναν τον φάκελο στην κάλπη.

Η ψηφοφορία συνεχίστηκε κανονικά μέχρι την ώρα που είχε ορισθεί, δηλαδή μέχρι την 20.30΄΄ οπότε αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε άλλο μέλος για να ψηφίσει, η Εφορευτική Επιτροπή με τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο αποφάσισαν την λήξη της.

Κατόπιν αποσφραγίστηκε η κάλπη αφού προηγούμενα διαπιστώθηκε το απαραβίαστό της, καταμετρήθηκαν τα ψηφοδέλτια και στην συνέχεια έγινε η διαλογή τους, αριθμήθηκαν και μονογράφησαν από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο.

Στο Μητρώο του Σωματείου είναι συνολικά ____ εγγεγραμμένα μέλη και από αυτά είναι ______ ταμειακά τακτοποιημένα.

Με βάση το τηρούμενο πρωτόκολλο ψηφοφορίας, ψήφισαν ______ μέλη, βρέθηκαν ______ ψηφοδέλτια, εκ των οποίων _____ έγκυρα, _____ άκυρα και ___0___ λευκά.

Τέλος έγινε η καταμέτρηση των σταυρών προτιμήσεως των υποψηφίων και έλαβε ο καθένας για το αντίστοιχο αξίωμα ψήφους όπως αναγράφεται παρακάτω :

Α΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Ζυγώνης Γεώργιος του Στεφάνου

2. Μίσκος Δημήτριος του Ευαγγέλου

3. Μπλιάτκας Θωμάς του Στέργιου

4. Πέϊος Βασίλειος του Αντωνίου

5. Στογιάννης Χρήστος του Βασιλείου

6. Συμεωνίδης Ιωάννης του Θεοχάρη

7. Τσίλκος Στέργιος του Θεολόγη

Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Κ.Ν.

1. Μπλιάτκας Θωμάς του Στέργιου

2. Τσίλκος Στέργιος του Θεολόγη

Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

1. Θεοδοσιάδης Γεώργιος του Κωνσταντίνου

2. Μπλιάτκας Θωμάς του Στέργιου

3. Τσίλκος Στέργιος του Θεολόγη

Δ΄ ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Μηνούδη Δέσποινα του Γεωργίου

2. Μούρνου Σοφία του Γεωργίου

3. Σαρμπίνος Κωνσταντίνος του Βασιλείου

 

Έλαβε ψήφους :

Έλαβε ψήφους :

Έλαβε ψήφους :

Έλαβε ψήφους :

Έλαβε ψήφους :

Έλαβε ψήφους :

Έλαβε ψήφους :

 

Έλαβε ψήφους :

Έλαβε ψήφους :

 

Έλαβε ψήφους :

Έλαβε ψήφους :

Έλαβε ψήφους :

 

Έλαβε ψήφους :

Έλαβε ψήφους :

Έλαβε ψήφους :

 

00

00

00

00

00

00

00

 

00

00

 

00

00

00

 

00

00

00

Με βάση το πιο πάνω αποτέλεσμα, εξελέγησαν κατά σειρά πλειοψηφίας οι κάτωθι :

Α. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ :

1) Μπλιάτκας Θωμάς του Στέργιου

2) Τσίλκος Στέργιος του Θεολόγη

3) Συμεωνίδης Ιωάννης του Θεοχάρη

4) Στογιάννης Χρήστος του Βασιλείου

5) Πέϊος Βασίλειος του Αντωνίου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ :

1) Ζυγώνης Γεώργιος του Στεφάνου

2) Μίσκος Δημήτριος του Ευαγγέλου

Β. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΑΟΥΣΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ :

1) . . . . Μπλιάτκας Θωμάς του Στέργιου. . . . . .,

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ :

1) . . . . Τσίλκος Στέργιος του Θεολόγη. . . . . . . .,

Γ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ :

1) . . . . Μπλιάτκας Θωμάς του Στέργιου. . . . . .,

2) . . . . Θεοδοσιάδης Γεώργιος του Κων/νου. . .,

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ :

1) . . . . Τσίλκος Στέργιος του Θεολόγη. . . . .,

Δ. ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ :

1) Μηνούδη Δέσποινα του Γεωργίου,

2) Μούρνου Σοφία του Γεωργίου,

3) Σαρμπίνος Κωνσταντίνος του Βασιλείου,

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ :

. . . . . . . . . . . . . . Ουδείς . . . . . . . . . . . . . . . .,

Σημειώνεται ότι η εκλογή διεξήχθη ομαλά και δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση.

Για τον λόγο αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως κατωτέρω :

            Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ                                               Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                                  1.

                                                                                                  2.

                                                                                                  3.

_______________________________________________________________________________________________

clip_image010

Η υπογεγραμμένη κ. Ευαγγελία Μαυρίδου "Ειρηνοδίκης" που παραβρέθηκα την 22ην Ιουνίου 2009 ως Δικαστικός Αντιπρόσωπος στις αρχαιρεσίες του εδρεύοντος στην Νάουσα, Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ - ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Ε.Β. ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΛΛΗΣ

ΒΕΒΑΙΩΝΩ

ότι, όπως προκύπτει από το πρακτικό εκλογής, το οποίο εγώ συνέταξα :

Στο Μητρώο του Σωματείου περιλαμβάνονται συνολικά 000 γραμμένα μέλη.

Από αυτά έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους στο σωματείο 000 μέλη.

Από τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη ήλθαν στις αρχαιρεσίες και ψήφισαν 000 μέλη.

Εκλέχθηκαν δε, ως Αντιπρόσωποι του Σωματείου για την ένωση Σωματείων με την επωνυμία « ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΑΟΥΣΑΣ » οι παρακάτω :

ΤΑΚΤΙΚΟΙ :

α/α

Ονοματεπώνυμο

Πατρώνυμο

Διεύθυνση

Α.Δ.Τ.

Αριθ.Μ.ΙΚΑ

1.

Μπλιάτκας Θωμάς

Στέργιος

Κ.Λεφούση 1 – 59200 Νάουσα

ΑΒ446937

6322834

2.

       

3.

         

4.

         

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ :

α/α

Ονοματεπώνυμο

Πατρώνυμο

Διεύθυνση

Α.Δ.Τ.

Αριθ.Μ.ΙΚΑ

1.

Τσίλκος Στέργιος

Θεολόγης

25 Μαρτίου 17– 59200 Νάουσα

Π.885358

6322881

2.

       

3.

         

4.

         

Νάουσα, 22 Ιουνίου 2009

Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Ευαγγελία Μαυρίδου

Ειρηνοδίκης

______________________________________________________________________________________________

clip_image013

Η υπογεγραμμένη κ. Ευαγγελία Μαυρίδου "Ειρηνοδίκης" που παραβρέθηκα την 22ην Ιουνίου 2009 ως Δικαστικός Αντιπρόσωπος στις αρχαιρεσίες του εδρεύοντος στην Νάουσα, Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ - ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Ε.Β. ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΛΛΗΣ

ΒΕΒΑΙΩΝΩ

ότι, όπως προκύπτει από το πρακτικό εκλογής, το οποίο εγώ συνέταξα :

Στο Μητρώο του Σωματείου περιλαμβάνονται συνολικά 000 γραμμένα μέλη.

Από αυτά έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους στο σωματείο 000 μέλη.

Από τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη ήλθαν στις αρχαιρεσίες και ψήφισαν 000 μέλη.

Εκλέχθηκαν δε, ως Αντιπρόσωποι του Σωματείου για την ένωση Σωματείων με την επωνυμία « ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ»

οι παρακάτω :

ΤΑΚΤΙΚΟΙ :

α/α

Ονοματεπώνυμο

Πατρώνυμο

Διεύθυνση

Α.Δ.Τ.

Αριθ.Μ.ΙΚΑ

1.

Μπλιάτκας Θωμάς

Στέργιος

Κ.Λεφούση 1 – 59200 Νάουσα

ΑΒ446937

6322834

2.

Θεοδοσιάδης Γεώργιος

Κων/νος

Φαρμάκη 1 – 59200 - Νάουσα

Ν666333

6324113

3.

         

4.

         

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ :

α/α

Ονοματεπώνυμο

Πατρώνυμο

Διεύθυνση

Α.Δ.Τ.

Αριθ.Μ.ΙΚΑ

1.

Τσίλκος Στέργιος

Θεολόγης

25 Μαρτίου 17– 59200 Νάουσα

Π.885358

6322881

2.

       

3.

         

4.

         

Νάουσα, 22 Ιουνίου 2009

Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Ευαγγελία Μαυρίδου

Ειρηνοδίκης

_____________________________________________________________________________________________

clip_image015

ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ - ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Ε.Β. ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΛΛΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ

Σήμερα στις 23 Ιουνίου 2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 μ.μ. στα γραφεία του ΤΟΕΒ Αγροκτήματος Ναούσης που εδρεύει το σωματείο μας, συνήλθε σε συνεδρίαση μετά την εκλογή του, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο με μοναδικό θέμα, την συγκρότησή του σε σώμα :

Παρόντες :

1)

Μπλιάτκας Θωμάς του Στέργιου

Από τον ΤΟΕΒ Νάουσας

2)

Πέϊος Βασίλειος του Αντωνίου

Από τον ΤΟΕΒ Ζερβοχωρίου

3)

Τσίλκος Στέργιος του Θεολόγη

Από τον ΤΟΕΒ Νάουσας

4)

Στογιάννης Χρήστος του Βασιλείου

Από τον ΓΟΕΒ πεδ. Θες/νίκης-Λαγκαδά

5)

Συμεωνίδης Ιωάννης του Θεοχάρη

Από τον ΤΟΕΒ Ζερβοχωρίου

Μετά από μυστική ψηφοφορία προέκυψε το παρακάτω αποτέλεσμα :

1)

Μπλιάτκας Θωμάς του Στέργιου

για το αξίωμα του

ΠΡΟΕΔΡΟΥ

2)

Συμεωνίδης Ιωάννης του Θεοχάρη

για το αξίωμα του

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

3)

Τσίλκος Στέργιος του Θεολόγη

για το αξίωμα του

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

4)

Πέϊος Βασίλειος του Αντωνίου

για το αξίωμα του

ΤΑΜΙΑ

5)

Στογιάννης Χρήστος του Βασιλείου

για το αξίωμα του

ΕΦΟΡΟΥ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ

Όλοι οι παραπάνω δήλωσαν ότι αποδέχονται το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, καθώς και το αξίωμά τους.

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα, λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος    Ο Αντιπρόεδρος    Ο Γεν. Γραμματέας    Ο Ταμίας    Ο Έφορος

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Αντίγραφο με ακρίβεια από το βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                     Μπλιάτκας Θωμάς                                                 Τσίλκος Στέργιος

____________________________________________________________________________________

clip_image001[2]

ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ - ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Ε.Β. ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΛΛΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΑΟΥΣΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Ζαφειράκη 41

Τ.Κ. 592 00 ΝΑΟΥΣΑ

Τηλέφωνο :2332022980-FAX:2332029578

clip_image017

ΘΕΜΑ : « Αρχαιρεσίες του Σωματείου μας »

ΠΡΟΣ :

Νάουσα, 25 Ιουνίου 2009

Αριθ. Πρωτ. : 44

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΧΡΙΣΤ. ΛΑΝΑΡΑ 42

Τ.Κ. 59200 ΝΑΟΥΣΑ

Συνάδελφοι,

Σας κάνουμε γνωστό ότι το Σωματείο μας πραγματοποίησε αρχαιρεσίες την 22ην Ιουνίου 2009 , για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών οργάνων αυτού, συνημμένα σας στέλνουμε τα παρακάτω δικαιολογητικά για την συμπλήρωση του φακέλου μας.

 • Πρωτόκολλο ψηφοφορίας
 • Πρακτικό Αρχαιρεσιών
 • Βεβαίωση Δικαστικού Αντιπροσώπου
 • Πρακτικό Εκπροσώπησης του Σωματείου μας στην Γ.Σ.Ε.Ε.
 • Πρακτικό Εκλογής Εφορευτικής Επιτροπής
 • Αντίγραφο Μητρώου μελών.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                     Μπλιάτκας Θωμάς                                                 Τσίλκος Στέργιος

____________________________________________________________________________________

 
  clip_image001[3]

ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ - ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Ε.Β. ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΛΛΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΑΟΥΣΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Ζαφειράκη 41

Τ.Κ. 592 00 ΝΑΟΥΣΑ

Τηλέφωνο :2332022980-FAX:2332029578

clip_image017[1]

ΘΕΜΑ : « Αρχαιρεσίες του Σωματείου μας »

ΠΡΟΣ :

Νάουσα, 25 Ιουνίου 2009

Αριθ. Πρωτ. : 45

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Υ.Ο.Ε.Β.)

26ης Οκτωβρίου 43

Τ.Κ. 546 27 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Συνάδελφοι,

Σας κάνουμε γνωστό ότι το Σωματείο μας πραγματοποίησε αρχαιρεσίες την 22ην Ιουνίου 2009 , για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών οργάνων αυτού, συνημμένα σας στέλνουμε τα παρακάτω δικαιολογητικά για την συμπλήρωση του φακέλου μας.

 • Πρωτόκολλο ψηφοφορίας
 • Πρακτικό Αρχαιρεσιών
 • Βεβαίωση Δικαστικού Αντιπροσώπου
 • Πρακτικό Εκπροσώπησης του Σωματείου μας στην Γ.Σ.Ε.Ε.
 • Πρακτικό Εκλογής Εφορευτικής Επιτροπής
 • Αντίγραφο Μητρώου μελών.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                     Μπλιάτκας Θωμάς                                                 Τσίλκος Στέργιος

____________________________________________________________________________________

 
  clip_image001[4]

ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ - ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Ε.Β. ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΛΛΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΑΟΥΣΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Ζαφειράκη 41

Τ.Κ. 592 00 ΝΑΟΥΣΑ

Τηλέφωνο :2332022980-FAX:2332029578

clip_image017[2]

ΘΕΜΑ : « Αρχαιρεσίες του Σωματείου μας »

ΠΡΟΣ :

Νάουσα, 25 Ιουνίου 2009

Αριθ. Πρωτ. : 46

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

(ΓΣΕΕ)

Τ.Θ. 3626

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 69

102 10 ΑΘΗΝΑ

Συνάδελφοι,

Σας κάνουμε γνωστό ότι το Σωματείο μας πραγματοποίησε αρχαιρεσίες την 22ην Ιουνίου 2009 , για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών οργάνων αυτού, συνημμένα σας στέλνουμε τα παρακάτω δικαιολογητικά για την συμπλήρωση του φακέλου μας.

 • Πρακτικό εκπροσώπησης του Σωματείου μας στην Γ.Σ.Ε.Ε.
 • Βεβαίωση εκλεγέντων αντιπροσώπων.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                     Μπλιάτκας Θωμάς                                                 Τσίλκος Στέργιος

____________________________________________________________________________________

 
  clip_image001[5]

ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ - ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Ε.Β. ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΛΛΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΑΟΥΣΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Ζαφειράκη 41

Τ.Κ. 592 00 ΝΑΟΥΣΑ

Τηλέφωνο :2332022980-FAX:2332029578

clip_image017[3]

ΘΕΜΑ : « Αρχαιρεσίες του Σωματείου μας »

ΠΡΟΣ :

Νάουσα, 25 Ιουνίου 2009

Αριθ. Πρωτ. : 47

 • ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2 - Τ.Κ. 59300 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
 • ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΛΑΓΚΑΔΑ – 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 43 -Τ.Κ. 546 27 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 • ΤΟΕΒ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ - ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ 41 - Τ.Κ. 59200 ΝΑΟΥΣΑ
 • ΤΟΕΒ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ – ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ -Τ.Κ. 59034 ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗ
 • ΤΟΠΙΚΑ Μ.Μ.Ε.

Σας στέλνουμε συνημμένα απόσπασμα πρακτικού συνεδριάσεως του διοικητικού συμβουλίου του σωματείου μας για να σας κάνουμε γνωστή την νέα του διοίκηση που προήλθε από τις αρχαιρεσίες της 22ης Ιουνίου 2009 παρουσία της δικαστικού αντιπροσώπου κ. Ευαγγελία Μαυρίδου "Ειρηνοδίκης" που διορίσθηκε με την υπ’ αριθμό 300/2-6-2009 απόφαση του προϊσταμένου του Ειρηνοδικείου Ναούσης, ύστερα από πρόσκληση της Διοίκησης σε Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Καταστατικό.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι αντιπρόσωπος του σωματείου για το Εργατικό Κέντρο είναι ο κ. Μπλιάτκας Θωμάς και για την Ομοσπονδία οι Μπλιάτκας Θωμάς και Θεοδοσιάδης Γεώργιος.

Για το Δ.Σ. του Σωματείου

                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                     Μπλιάτκας Θωμάς                                                 Τσίλκος Στέργιος

____________________________________________________________________________________

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου