Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2009

Τακτική Γενική Συνέλευση του ΤΟΕΒ Νάουσας

Στη Νάουσα και στην αίθουσα εκδηλώσεων του συνεδριακού κέντρου της “Σχολής Αριστοτέλη Νάουσας”, σήμερα 06 Φεβρουαρίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 6.30 μ.μ., συνήλθαμε τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 32/21-01-2009 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

1. Έγκριση Απολογισμού, Ισολογισμού και λογαριασμού «Αποτελέσματα χρήσης 2008».

2. Έγκριση Κανονισμού Αρδεύσεως Περιόδου 2009.

3. Έγκριση προϋπολογισμού χρήσεως 2009 και προγράμματος συντηρήσεως και λειτουργίας έργων για την χρήση 2009.

4. Εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. για σύναψη βραχυπρόθεσμου δανείου.

5. Διοικητικός απολογισμός - Διάφορες προτάσεις προς το Δ.Σ. του Οργανισμού.

Στη συνέλευση μετά από πρόσκληση είναι παρόντες και εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Ε.Β. οι κ.κ. Γκαλίτσιος Νικόλαος και Παλουκίδης Βασίλης. Επίσης παρευρίσκονται ……………..

Θωμάς Μπλιάτκας, Παπαστόϊκας Γιάννης, Γκαλίτσιος Νίκος Θωμάς Μπλιάτκας με Σπύρο Καρβουνιάρη 2009 02 06 Γεν Συνέλευση ΤΟΕΒ _005

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου